BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciach Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Dębski Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Użyteczność informacji finansowych - wybrane aspekty
Utility Financial Information - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 31-39, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Informacja, Informacja ekonomiczna
Information, Economic information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji podmioty bazują na informacji, która stanowi szczególny zasób. Informacja, która spełnia określone wymogi jakościowe, może służyć do podejmowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozważając użyteczność informacji, rozpatrują ją w kontekście prawnym oraz technicznym, a prezentując wyniki badań empirycznych wskazują różne podejścia do użyteczności prezentowane przez niektóre polskie spółki giełdowe. (abstrakt autora)

In the era of globalization, the parties are based on the information, which is a particular resource. Information that meets certain quality requirements can be used for making economic decisions. Authors considering the usefulness of the information, process it in the context of the legal and technical, and presenting the results of empirical studies suggest different approaches to usability presented by some Polish listed companies. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędrzejas B. (2008), Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, operacyjnymi i strategicznymi obszarami controlingu, [w:] W. Caputa (red), Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji, CeDeWu, Warszawa.
  2. Lisiecka-Zając B. (1994), Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, Rachunkowość, Zeszyt Specjalny.
  3. Olender-Skorek M., Wydro K. (2007), Wartość informacji, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", nr 1-2.
  4. Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1997), International Financial Accounting and Multinational Enterprises, Wiley, New York 1997, za: E. Śnieżek (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Rokicka-Broniatowska (2004), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa.
  6. Shapiro C., Varian H.R. (2007), Potęga informacji: Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
  7. Stefanowicz B. (2004), Informacja, SGH, Warszawa.
  8. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu