BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudejko Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych
Strategies of Zero and Almost Zero Financial Leverage in Polish Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 99-110, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Struktura kapitału, Źródła finansowania, Spółki giełdowe
Financial leverage, Capital structure, Source of financing, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących stosowania zerowej lub obniżonej dźwigni finansowej przez polskie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy analizy porównawczej oraz modelu regresji logistycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że o ile strategia zerowej dźwigni ma raczej charakter incydentalny, związany prawdopodobnie z trudnościami w pozyskaniu finansowania dłużnego, o tyle strategia obniżonej dźwigni może być wynikiem świadomej decyzji przedsiębiorstwa. W świetle dokonanego przeglądu literatury wydaje się, że większość rozważań teoretycznych i ilościowych koncentruje się na rozwiniętych rynkach. W związku z tym, przedstawione badania są jednymi z pierwszych, które analizują wymienione koncepcje w odniesieniu do polskich realiów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present results of research on application of zero and almost zero financial leverage strategies by Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research was conducted using comparative analysis and logistic regression model. The results indicate that zero leverage strategy more often than not is of incidental nature, and is probably related to difficulties in getting debt financing. However, almost zero leverage strategy may be an outcome of conscious decision of a company. In light of the literature review performed it seems that most of theoretical and quantitative research concentrates on developed markets. Hence the research presented in the paper is one of the first to analyze the concepts mentioned regarding the Polish realm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allison P. (2013), What Is the Best R-Squared for Logistic Regression?, www.statisticalhorizons.com/r2logistic (12.01.2015).
 2. Barowicz M. (2014), Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne, Edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 3. Berent T. (2013), Financial Leverage: The Case Against DFL, "Ekonomista" nr 1, s. 99-126.
 4. Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Bessler W., Drobetz W., Haller R., Meier I. (2012), The International Zero-Leverage Phenomenon, http://ssrn.com/abstract=2034353.
 6. Bruskeland F., Johansen A.C.C. (2013), The Zero Leverage Mystery. An Empirical Study of Norwegian Firms, Norwegian School of Economics, Bergen.
 7. Cameron A.C., Miller D.L. (2013), A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference, http://cameron.econ.ucdavis. edu/research/Cameron_Miller_Cluster_Robust_October152013.pdf (7.01.2015).
 8. Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa.
 9. Dang V.A. (2013), An Empirical Analysis of Zero-Leverage Firms: New Evidence from the UK, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521913001282 (10.12.2014).
 10. Danieluk B. (2010), Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, "Psychologia społeczna" t. 2-3 (14), s. 199-216.
 11. Devos E., Dhillon U., Jagannathan M., Krishnamurthy S. (2010), Why Are Firms Unlevered, http://ssrn.com/abstract=1107839 (9.12.2014).
 12. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 13. Ekonometria (1996), red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 14. Górecki B.R. (2015), Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii, http://uczelniawarszawska.pl/upl/1223105394.pdf, (16.01.2015).
 15. Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 16. Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 17. Hu B., Shao J., Palta M. (2006), Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, "Statistica Sinica" vol. 16, s. 847-860.
 18. Minton B.A., Wruck K.H. (2011), Financial Conservatism: Evidence on Capital Structure from Low Leverage Firms, http://webkuliah.unimedia.ac.id/ebook/files/financial-conservative.pdf (9.12.2014).
 19. Multiple Regression Basics (2015), http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Statistics/MultipleRegressionBasicsCollection. pdf (13.01.2015).
 20. Myers S.C. (1983), The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance" vol. 39, no. 3, s. 575-592.
 21. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. (2009), Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa.
 22. Relacje Inwestorskie TVN SA. (2015), http://investor.tvn.pl/publikacje-aktualnosci/grupa-tvn-oglasza-warunkiemisji- obligacji-senior-notes-oprocentowanych-7375-o-wartosci-430-milionow-euro-wymagalnych-w- 2020-r,97720.html (6.12.2014).
 23. Research Classified by Journal of Economic Literature (JEL) codes (2015), https://ideas.repec.org/JEL/G32.html (16.01.2015).
 24. Strebulaev I.A., Yang B. (2013), The Mystery of Zero-Leverage Firms, "Journal of Financial Economics" vol. 109, s. 1-23.
 25. Żwirbla A. (2007), Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 41 (97), Warszawa, s. 195-222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu