BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drążek Zygmunt (Uniwersytet Szczeciński), Komorowski Tomasz M. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
Digital Asset Management on the Example of the Baltic Museums
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 61-71, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Digitalizacja
Digitizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji w oparciu o narzędzia i technologie IT. Zaproponowano strukturę nowego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi. Cechą charakterystyczną zaproponowanych rozwiązań jest ich ukierunkowanie na integrację dostępnych narzędzi software'owych i technologii IT oraz ich ukierunkowanie i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Punktem wyjścia do zaproponowania nowego systemu Zarządzania Zasobami Cyfrowymi były problemy zarządzania kolekcją cyfrowych informacji stanowiących zasoby cyfrowe muzeów bałtyckich, które stanowiły przedmiot badań w ramach realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+. (abstrakt autora)

The paper presents some aspects of digital asset management in the organization on the basis of IT tools and technologies. Structure of the new digital asset management system was proposed. A characteristic feature of the proposed solutions is their focus on the integration of available software tools and IT technologies and their orientation and functioning in cyberspace. The starting point to propose a new digital asset management system are problems in management of digital information that is provided as an collection digital resources of Baltic museums, which were the subject of research in the context of projects BalticMuseums 2.0 and 2.0+. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barney J.V., Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retros-pective on the resource-based view. "Journal of Management" 27 (2001) 643-650. Źródło: http://www.uk.sagepub.com/chaston/Chaston%20Web%20readings-%20chapters%201-12/Chapter%206%20-%2023%20Barney.pdf.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Der Weg von immaterielen Werten zum materielen Erfolg, wyd. Schaeffer Poeschel.
  3. Komorowski T. (2011), Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarządzania dokumentami (CMS/DMS), Studia i Materiały Polskiego Sto-warzyszenia Zarządzania Wiedzą, Zeszyt nr 56, Bydgoszcz.
  4. Obłój K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji", nr 5.
  5. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE.
  6. Swacha J., Komorowski T., Muszyńska K., Drążek Z. (2013), Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium, [w:] Zarządzanie i finanse, t. 3, wyd. 1, Wydział Zarządzania-Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  7. Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  8. Zarządzanie: teoria i praktyka (1995), red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu