BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dydkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
Risk Management in Information Technology Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 73-81, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Projektowanie systemów informatycznych, Ryzyko, Przedsięwzięcia informatyczne
Risk management, Information system design, Risk, IT projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie przedsięwzięć informatycznych wiąże się z ryzykiem. Podczas realizacji przedsięwzięć powstają sytuacje skutkujące wydłużeniem czasu realizacji projektu, nieosiągnięciem zakładanych celów, czy poniesieniem dodatkowych kosztów. Dlatego szczególnie istotne jest właściwe zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych, tak aby minimalizować możliwość wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. W artykule skoncentrowano się na rodzajach ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu, oraz zasadach ich podziału pomiędzy strony, tj. zamawiającego oraz realizującego przedsięwzięcie. (abstrakt autora)

Investment projects, especially in area of information technology, carry numerous risks. Factors such as innovative nature of the projects, along with their complexity and uniqueness, are commonly reasons for significant cost increases that may lead to over-expenditure, noticeable increases in amount of time required for project completion, or failure to fulfill the planned goals of the implemented information system. Therefore, correct risk management is crucial to success of information technology projects, with the purpose of reducing probability of such factors influencing the projects and lowering potential losses - and other negative factors - connected with their influence. The paper is focused on various types of risk that can occur during the project and rules that govern sharing them between the sides, i.e. both client and the provider. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T. (2006), Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 2. Dydkowski G., Urbanek A. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Florek J. (2012), Jakość, ryzyko i efektywność przedsięwzięcia informatyczne-go, Akademia Podlaska, Prezentacja, www.ap.siedlce.pl, Siedlce.
 4. Komisja Europejska (2003), Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej, Bruksela.
 5. Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Parys T. (2012), Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych - próba klasyfikacji pod katem barier i działań nim obarczonych, Problemy Zarządzania, Vol. 10, nr 3, Uniwersytet Warszawski.
 7. Radomska-Zalas A. (2014), Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Szewczuk A. (2001), Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
 9. Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 10. Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu