BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji - kontekst ery informacyjnej
The Significance of Trade Fairs in The Process of Sharing Information - the Context of Information Age
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 93-102, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Targi, Informacja
Fair, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od dziesięcioleci targi są traktowane jako wielofunkcyjne wydarzenia, pozwalające na realizację zróżnicowanych celów przez wystawców. W dobie społeczeństwa informacyjnego zyskują jednak na znaczeniu nowoczesne, alternatywne wobec targów formy komunikacji - w tym przede wszystkim Internet. W tym kontekście warto zastanowić się, jaki jest obecny wizerunek targów w wymiarze dzielenia się informacją. W związku z tym celem artykułu jest eksploracja postrzegania funkcji informacyjnej współczesnych targów. Aby tego dokonać, przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zrealizowano badanie wśród wystawców.(abstrakt autora)

For many decades, trade fairs have been perceived as multifunctional events enabling exhibitors to accomplish diversified goals. In the age of information society, however, up-to-date and alternative to trade fairs forms of communication - including mainly the Internet, are becoming more and more significant. In that context, it is worth pondering what is the present image of trade fairs in terms of sharing information. Therefore, the aim of the article is to determine the contemporary perception of the information function of trade fairs. To attain that goal, literature on the subject has been analysed and research among exhibitors has been conducted. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bettis-Outland H., Cromartie J.S., Johnston W.J., Borders A.L. (2010), The return on trade show information (RTSI): a conceptual analysis, "Journal of Business & Industrial Marketing" 25(4), s. 268-271.
 2. Bettis-Outland H., Johnston W.J., Wilson, R.D. (2012), Using trade show informa-tion to enhance company success: an empirical investigation, "Journal of Business & Industrial Marketing" 27(5), s. 384-391.
 3. Gębarowski M., Wiażewicz J. (2014), Contemporary Trade Shows as a Place of Knowledge Sharing about Tourism Products, [w:] Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 25-27 June, Portoroż, Slovenia, s. 335-344.
 4. Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk.
 5. Kałduński M. (2002), Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top Kurier, Toruń.
 6. Kirchgeorg M. (2005), Characteristics and forms of trade shows, [w:] M. Kirchgeorg, W.M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck (red.), Trade Show Management, Gabler, Wiesbaden.
 7. Kirchgeorg M., Jung K., Klante O. (2010), The future of trade shows: insights from a scenario analysis, "Journal of Business & Industrial Marketing", 25/4, s. 301-312.
 8. Maltz E., Kohli A.K.(1996), Market Intelligence Dissemination Across Functional Boundaries, "Journal of Marketing Research", 33(1), s. 47-61.
 9. Paap J. (2007), Competitive Technical Intelligence at Trade Shows and Professional Meetings, [w:] J. Calof, B. Hohhof (red.), Conference and Trade Show Intelligence, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria.
 10. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", 4(76), s. 97-105.
 11. Servaes J., Carpentier N. (2006), Steps to Achieve a Sustainable Information Society, [w:] J. Servaes, N. Carpentier (red.), Towards a Sustainable Information Society, Intellect, Bristol.
 12. Soete L. (1997), Building the European Information Society for us all. Final policy report of the high-level expert group, European Commission, Luxembourg.
 13. Søilen K.S. (2013), Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence. Successful Boothmanship and Booth Design, Springer, Heidelberg.
 14. Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Webster F. (2002), Theories of the Information Society, Routledge, London.
 16. Wojciechowski H.(1986), Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu