BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozproszone znaczniki czasu
Distributed Timestamps
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 103-110, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Czas w ekonomii
Time and economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeba wiarygodnego ustalenia czasu niektórych zdarzeń nie jest nowa, jednak do niedawna była ograniczona do stosunkowo niewielu zastosowań. Wraz ze wzrostem ilości danych przechowywanych wyłącznie w postaci cyfrowej pojawiła się konieczność łatwego sprawdzania ich wiarygodności. W artykule wskazano na kierunki możliwego rozwoju i przeanalizowano bezpieczeństwo rozwiązań rozproszonych, oferujących większą skalowalność i mogących zapewnić wyższy poziom anonimowości.(abstrakt autora)

The need for a reliable determination of the time of certain events is not new, but until recently has been limited to relatively few applications. With increasing amount of data stored only in digital form, it become necessary to easily check their credibility. In this article we would like to point out the direction of possible developments and present a distributed security solutions, offering greater scalability and able to provide anonymity. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dingledine R., Syverson N., Mathewson P. (2004), Tor: The Second-Generation Onion Router, Proc. 13th USENIX Security Symposium.
  2. DzU 2014, poz. 164 - Prawo o notariacie, tekst jednolity.
  3. Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Distributed Time-Stamping with Boomerang Onions, WartaCrypt 04, Tatra Mountains Mathematical Publications 33, s. 31-40.
  4. Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Mobile Mixing, ICISC 04, Lecture Notes in Computer Science 3506.
  5. Gogolewski M., Ren M. (2014), Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, s. 311-320.
  6. Specyfikacja BitCoin - https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu