BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka), Kościelniak Paweł (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Controlling kosztów w średnim przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo
Costs Controlling in the Process-Based Mid - Size Enterprise Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 123-137, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Controlling
Process management, Enterprise Resource Planning (ERP), Controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie teoretycznego studium dotyczącego kryteriów zasadności wdrażania nowoczesnego controllingu kosztów oraz koncepcji wyboru i integracji adekwatnych narzędzi zarządzania kosztami jako komponentów controllingu kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania, inżynierii kosztów, controllingu oraz doświadczenia praktyczne Autorów, wynikające z długoletniej pracy w praktyce gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej analizy zastały zaprezentowane nowoczesne komponenty controllingu kosztów tworzące spójny system procesowego zarządzania kosztami. Innowacyjnością tego artykułu jest wybór i analiza zaawansowanych matematycznie narzędzi zarządzania kosztami jako najefektywniejszych komponentów nowoczesnego controllingu kosztów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to carry out a theoretical study on the criteria of implementation of the modern costs controlling, and the selection and integration of adequate costs management tools as components of the costs controlling in the process-based Mid-Size enterprise model. Methodologic adopted in thispaper is an analysis of the literature in the field of management accounting, management, engineering costs, controlling and practical experience Authors resulting from long-term work in business practice. The analysis presented modern components of costs controlling creating a coherent system of process-cost managed in Mid-Size enterprise. The innovation of this paper is the selection and analysis of advanced mathematical tools cost management as the most effective components of modern costs controlling system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clark F., Lorenzoni A.B. (2017), Applied Cost Engineering, Taylor & Francis, New York.
  2. Cooper R., Kaplan R.S. (1991), Profit Priorities from Activity-Based Costing, "Harvard Business Review" vol 5, no. 6.
  3. Cooper R., Slagmulder R. (2006), Integrated Cost Management, w: Cotemporary Issues in Management Accounting, red. A. Bhimani, Oxford University Press, London.
  4. Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  5. Gunasekaran A., Marri H.B., Grieve R.J. (1999), Activity Based Costing In Small and Medium Enterprises, "Computers and Industrial Engineering" vol. 37.
  6. Horngren T.C., Datar M., Rajan M.V. (2012), Cost Accounting. A managerial Emphasis, Pearson Education Ltd.
  7. Kaplan R.S., Anderson R.S. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Leszczyński Z. (2012), Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
  9. Zhuang L., Burns G. (1992), Activity-based costing in non-standard route manufacturing, "International Journal of Operations & Production Management" vol. 12, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu