BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Globalne zasady rachunkowości zarządczej - próba standaryzacji
Global Management Accounting Principles - Call for Standardization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 139-147, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Standardy rachunkowości
Accounting principles, Management accounting, Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest próba syntetycznego wyjaśnienia propozycji tzw. "Globalnych Zasad Rachunkowości Zarządczej" zgłoszonej przez CIMA i AICPA oraz jej krytyczna ocena z perspektywy dorobku i badań prowadzonych w rachunkowości zarządczej. Metodologia badania - Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia analizę krytyczną i wnioskowanie dedukcyjne prowadzące do sformułowania poglądu na standaryzację rachunkowości zarządczej. Wynik - Wykazanie, że propozycja CIMA i AICPA nie jest na tyle oryginalna, aby mogła stanowić uniwersalną podstawę projektowania systemów rachunkowości zarządczej w skali globalnej. Oryginalność/wartość - Oryginalność artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że próba formułowania zasad rachunkowości zarządczej jest pożądana z praktycznego punktu widzenia i przydatna specjalistom tej dyscypliny, jednak powinna obejmować metodykę projektowania rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem uwarunkowań sytuacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to briefly explain the so-called "Global Management Accounting Principles" proposed by CIMA and AICPA, and its critical assessment from the perspective of academic achievements in the field of management accounting as well as research conducted in this area. Design/methodology/approach - The methodology adopted in the paper takes into account the critical analysis and deductive reasoning leading to determine a view on the standardization of management accounting. Findings - Demonstration that the proposition formulated by CIMA and AICPA is not original enough to be able to provide a universal basis for the design of management accounting system in a global context. Originality/value - The originality of the article may be described by the statement that any attempt to formulate the principles of management accounting is desirable from a practical point of view and useful for managerial accounting specialists, however, it should include the design of management accounting methodology based on the contingency factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashish G., Ghosh D., Hudick J., Nowacki C. (2003), Roles and Practices in Management Accounting Today, "Strategic Finance" vol. 85, no. 1.
 2. Burns J., Yazdifar H. (2001), Tricks or Treats?, "Financial Management", March.
 3. Chartered Institute of Management Accountants, American Institute of Certified Public Accountants (2014), Global Management Accounting Principles.
 4. Evans H., Ashworth G., Gooch J., Davies R. (1996), Who Needs Performance Management?, "Management Accounting" vol. 74, no. 11.
 5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (2000), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 6. Horngren C.T., Datar S.M., Foster G. (2006), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 7. Institute of Management Accountants (1998), Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems, Montvale, New Jersey.
 8. International Federation of Accountants (1998), Management Accounting Concepts, New York.
 9. Jaruga A.A. (2001), Rola rachunkowości zarządczej, w: A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, WSPiZ, Łódź.
 10. Lewandowski R. (2000), Changing Roles. The New Economy is Creating a New Generation of CMAs, "CMA Management" vol. 74, no. 2.
 11. Masztalerz M. (2014), Global Management Accounting Principles - Emperor's New Clothes?, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 345.
 12. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 13. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 14. Sojak S. (2012), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu