BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych
Innovative Small and Medium-Sized Enterprises Engaged in Public Procurement Market in the Light of Empirical Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 283-291, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zamówienia publiczne, Badania empiryczne
Small business, Enterprise innovation, Public procurement, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwa biorące udział w zamówieniach publicznych są aktywne innowacyjnie i w jakim stopniu, za sprawą zamawiających, zmuszone są do stosowania innowacyjnych rozwiązań w postępowaniach przetargowych. Aby odpowiedzieć na te pytania wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone na próbie 579 przedsiębiorców, którym udało się wygrać przetarg.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to answer the question whether the companies involved in public procurement are active innovatively and to what extent due zama-tracting are forced to apply innovative solutions in tendering procedures-weight. To answer these questions used a survey conducted on a sample of 579 entrepreneurs who have managed to win the tender.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abernathy W.J., Utterback J.M., Patterns of Industrial Innovation, "Technology Review" 1978, June/July.
  2. Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
  3. Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
  4. Breschi S., Malerba F., Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries, w: Systems of Innovation. Technologies. Institutions and Organizations, red. Ch. Edquist, Pinter, London-Washington 1997.
  5. Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: An Overview, Oxford University Press, Oxford, New York 1996.
  6. McAdam R., Stevenson P., Armstrong G., Innovative change management in SMEs: beyond continuous improvement, "Logistics Information Management" 2000, t. 13, nr 2.
  7. Oppenländer K.H., Empirische Wirtschaftsforschung als Grunlage für unternehmerisches und wirtschaftspolitisches Handeln, Duncker und Humbolt, Berlin 2000.
  8. Pavitt K., Sectoral Patterns of Technological Change: Towards a Taxonomy and Theory, "Research Policy" 1984, vol. 13.
  9. Schmookler J., Invention and Economic Growth, Cambrige, CUP 1966.
  10. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu