BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa-biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
Innovative Model of Collaboration College - Business with Chance of Strengthening Contacts of Entrepreneurs with the Sector of the Learning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 292-299, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Współpraca, Szkolnictwo wyższe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Nauka
Cooperation, Higher education, Small business, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do problemu zacieśnienia współpracy uczelni (i ich pracowników) z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedstawiony projekt symbiozy przemysłu i nauki proponuje z jednej strony uzyskiwanie obopólnych korzyści wynikających z takiej współpracy przez przedstawienie przemysłowi konkretnej oferty dostępu do wiedzy i potencjału naukowego, a z drugiej strony ukierunkowanie finansowania badań naukowych, mających na celu właściwe zarządzanie przez wprowadzanie innowacji. Podjęcie tej inicjatywy i dostosowanie jej do warunków polskiej rzeczywistości wpłynie z pewnością na rozwój naukowego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które poszukują coraz to nowych możliwości swojego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

This elaboration presents an innovative approach to strengthening close cooperation between universities (and their staff) with small and medium enterprises. The proposed project of symbiosis between industry and science proposed obtaining mutual benefits of such cooperation by providing industry with specific offer of access to knowledge and scientific potential, and on the other hand, financing of scientific researches, aiming at proper management through innovations. Taking the initiative and adaptation it to the conditions of Polish reality will have certainly an influence on the development of scientific management of small and medium-sized enterprises, which are seeking ever new possibilities of development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzik-Lewicka I., Globalizaja gospodarki jako determinanta kreująca perspektywy rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko-bialskiego, w: Tendencje w zarządzaniu organizacjami - teraźniejszość i przyszłość, red. R. Barcik, Z. Zontek, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.
 2. Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Innowacyjność sektora MŚP w teorii i praktyce, w: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko- Biała 2012.
 3. Dudzik-Lewicka I., Innovative actions in small and medium business entities, w: Market concentration and economy, red. T. Bernat, Series of Monographs: Macro & microeconomics, case study, vol 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 4. Dudzik-Lewicka I., Innowacje jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.
 5. Kamińska M., Firmy zwiększają wydatki na innowacje, www.pit.egospodarka.pl (15.11.2008).
 6. Knap-Stefaniuk J., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, www.wsz-pou.edu.pl (15.11.2008).
 7. Macias J., Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, "Problemy Jakości" 2008, nr 4.
 8. Najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesiącach, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
 9. Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej, 4 lipca.
 10. Otwieramy uczelnie na innowacje, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
 11. Projekt "PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje, www.ris-pomorskie. pg.gda.pl (16.10.2014).
 13. Wojnicka P., Klimczak E., Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach, w: Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
 14. www.innowacjebielsko.pl (14.10.2014).
 15. Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu