BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Modele analizy wariancji w ocenie sytuacji zawodowej osób w wieku 45+
Analysis of Variance in the Assessment of Economic Activity of People Aged 45+
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 69-82, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Analiza wariancji, Aktywność zawodowa ludności, Badania społeczno-ekonomiczne, Rynek pracy
Variance analysis, Activity rate of population, Socio-economic research, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modele analizy wariancji, w tym zwłaszcza model jednoczynnikowy (ANOVA), cieszą się dużą popularnością wśród badaczy reprezentujących nauki społeczne i eksperymentalne, dużo rzadziej natomiast znajdują zastosowanie w badaniach zjawisk ekonomicznych. Tymczasem modele te mogą być z powodzeniem wykorzystywane w analizach dotyczących zjawisk finansowych, analizie rynku, w ewaluacji polityk i programów itp. W związku z artykułem postawiony został cel poznawczy i aplikacyjny. Po pierwsze, ocenie poddano możliwości stosowania analizy wariancji w badaniach społeczno-ekonomicznych, po drugie zaś - przeprowadzono analizę wybranych aspektów sytuacji zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej. Wykorzystano wyniki ogólnopolskiego badania: "Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce". (abstrakt oryginalny)

Analysis of variance's models, especially univariate model (ANOVA) are popular among researchers who are representing social and experimental sciences, much less are used in the study of economic phenomena. Whereas these models can be used successfully in financial developments analysis, market analysis, the evaluation of policies and programs. The article has application and cognitive objective. Firstly, the possibility of using analysis of variance in the socioeconomic study will be evaluated, secondly analysis of selected aspects of the situation of people aged 45+ will be carried out. The article will make use of nationwide survey "Diagnosis of the current situation of women and men 50+ in the labor market in Poland". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bewick V., Cheek L., Ball J. (2004), Statistics review 9: one-way analysis of variance, "Critical Care", Vol. 8, No. 2, s. 130-139.
 2. Drummond G. B., Vowler S. L. (2012), Analysis of variance: variably complex, "Journal of Physiology", 15.03.2012, No. 590, s. 1303-1306,
 3. Glass G. V, Peckham P. D., Sanders J. R. (1972), Consequences of failure to meet the assumptions underlying the fixed effects analysis of variance and covariance, "Review of Educational Research", No. 42, s. 237-288.
 4. Glass G. V, Peckham P. D., Sanders J. R. (1986), Consequences of violating the independence assumption in analysis of variance, "Psychological Bulletin", May, Vol. 99, No. 3, s. 422-431.
 5. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B.,Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 6. Krzewińska A.,Wiktorowicz J. (2013), Aneks metodologiczny "Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce", Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 7. Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS, Kraków.
 8. Rószkiewicz M. (2011), Analiza klienta, SPSS, Kraków.
 9. Szymczak W. (2010), Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa.
 10. Toothaker L. E. (1993), Multiple comparison procedures, "Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences", No. 07-089, (Sage Publications, Newbury Park (CA)).
 11. Walesiak M., Gatnar E. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Watała C. (2002), Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach medycznych, a-medica press, Bielsko-Biała.
 13. Winer B. J., Brown D. R., Michels K. M. (1991), Statistical principles in experimental design, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu