BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Siwkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński), Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Management of Innovations in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 300-312, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Enterprises, Innovative management, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. W tym celu określono istotne elementy, które wpływają na zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Na tle tych rozważań opracowano model powiązań sieciowych procesu innowacyjnego, w którym przedstawiono etapy procesów, jakie towarzyszą wdrażaniu nowego produktu, tj. od jego powstania aż do wycofania z rynku i zastąpienia go nowym w powtarzalnym niezamkniętym cyklu. W podsumowaniu zaprezentowano zagadnienia wdrażania nowego produktu w aspekcie sterowania jakością.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the outline of innovation management in the enterprise. For this purpose, the essential elements have been determined. They affect the management of innovation processes in the enterprise. On the basis of these considerations, the model has been developed for the network connections of the innovation process. It presents the steps of the processes that accompany the implementation of the new product - from its inception until the withdrawal from the market and replace it with a new one in its non-repetitive cycle. The summary presents the issues of implementation of the new product in terms of quality control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa 2005.
 2. Churchill N.C., Lewis V.L., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review", 05.-06. 1983.
 3. Czyrka K., Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych w organizacjach, dysertacja doktorska, Wyd. PWSZ Gorzów Wlkp. 2013.
 4. Deschamps J.Ph., Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 5. Doroba A., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Warszawa 2005.
 6. Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
 7. Leszczewska K., Zaleśna A., Szleszyńska E., Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach - wyniki badań w województwie podlaskim, w: Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, red. Z. Piotrowski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
 8. Matulewski M., Strategie przedsiębiorstw w czasach powszechnej internacjonalizacji i globalizacji, w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, red. L. Bukowski, Wyd. AGH, Kraków 2009.
 9. Myszewski J.M., Po prostu jakość, WSPiZ, Warszawa 2005.
 10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 11. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 12. Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", numer specjalny, maj 2006.
 13. Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
 14. Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006.
 15. Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 16. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu