BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Kaja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole projektowym na przykładzie grupy choreograficznej
Human Resource Management in a Project Team on the Example of a Dancer's Group
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 274-283, bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem, Studium przypadku
Project teams, Human Resources Management (HRM), Project management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zarządzania zasobami ludzkimi w zespole projektowym. W pracy posłużono się metodą case study. Do analizy studium przypadku wybrano organizację występu scenicznego grupy choreograficznej. Wykazano, że grupa choreograficzna spełnia kryteria zespołu projektowego. Następnie przedstawiono studium przypadku projektu, polegającego na organizacji występu scenicznego grupy choreograficznej, który miał być oprawą artystyczną trasy koncertowej jednej z polskich wokalistek. Badanie przypadku organizacji występów scenicznych grupy choreograficznej pozwoliło na określenie specyficznych uwarunkowań funkcjonowania tego typu zespołu projektowego. Umożliwiło też zidentyfikowanie trudności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wynikających z realizacji projektu tanecznego. (abstrakt oryginalny)

In this article the author aims to analyse human resources management in a project team. The method applied in this paper was that of a case study. The subject chosen for analysis was the case of organizing the stage performance of a group of back-up dancers. The paper demonstrated that a dancers' group fulfills the criteria of a project team. Subsequently, a case study of the project was presented, which was the organisation of a top Polish musical artist's back-up dancers during a concert tour. The method used in the article concerning the case of organising on-stage performances of a dancers' group enabled the assessment of the specific conditionings of the operation of this type of project team. It also enabled the identification of difficulties in human resources management resulting from the realisation of the dance project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrościcki, Z. (2001). Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Czakon, W. (2013). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.
 3. Kasperek, M. (2011). Zarządzanie projektem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Król, H. (2006). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Kulesza, B. (2000). Taniec w edukacji szkolnej. Gdańsk: Wydawnictwo DJ.
 6. Ogonek, K. (2004). Zarządzanie projektem. W: P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek (red.), Kierowanie zespołem projektowym. Warszawa: Difin.
 7. Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Rudnicka, Z. (2012). Tancerz, szkoła i scena. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
 10. Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Szałkowski, A. (2006). Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. W: A. Szałkowski (red.), Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 12. Trocki, M. (2012). Projekty i pojęcia pokrewne. W: M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Tyrańska, M. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W: M. Tyrańska (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 14. Wilk, A. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu