BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)
Innovation Management in Small and Big Enterprises (the Comparative Analysis)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 313-322, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie innowacyjne, Przedsiębiorstwo, Analiza porównawcza, Zarządzanie innowacjami
Innovation potential, Small business, Innovative management, Enterprises, Comparative analysis, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę pokazania różnic w zarządzaniu innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach. Skupiono się na kilku kwestiach: potencjale działalności innowacyjnej, łańcuchu innowacyjnym, barierach innowacyjności oraz strategiach innowacyjnych stosowanych przez małe i duże przedsiębiorstwa. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której omówiono potencjał innowacyjny, koncepcję łańcucha innowacji oraz praktycznej, w której przedstawiono wyniki badań na temat barier działalności innowacyjnej w małych i dużych przedsiębiorstwach. W ostatniej części artykułu zawarto opis stosowanych strategii innowacyjnych przez małe i duże przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting the differences in innovations' management in small and big enterprises. The following issues have been focused on:the potential of innovation activity, innovation chain, barriers to innovations and innovation strategies implemented by small and big enterprises.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Disselkamp M., Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im Unternehmen, Gabler, Wiesbaden 2005.
 2. Hamel G., Bren B., "Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Red Horse, Lublin 2008.
 3. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.
 4. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 5. Janasz W., Strategie organizacji innowacyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, Szczecin 2011, www.wneiz.pl/ nauka_wneiz/ sip/ sip21- 2011/SiP-21-4.pdf (10.11.2014).
 6. Kirner E., Som O., Dreher C., Wiesenmaier V., Innovation in KMU - Der ganzheitliche Innovationsansatz und die Bedeutung der Innovationsroutinen für den Innovationsprozess, Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung 2006.
 7. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2009.
 8. Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 9. Legonomia. W kierunku masowej innowacyjności - Polska na tle Świata, www. infovidematrix.pl/ uploads/Raport_Legonomia.pdf (13.11.2014).
 10. Porter M., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
 11. Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 12. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007.
 14. Rudolf T., Fuchs K., Kossut N., Workiewicz M., Wróblewski J., Strategie innowacji. Jak planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności?, "E-mentor" 2006, nr 5.
 15. Stokalski B., Innowacyjność w polskich firmach, "Harvard Business Review" 1.03.2009, http://www.infovidematrix.pl/uploads/HBR_%2801032009%29.pdf (10.11.2014).
 16. Szczepkowska M., Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych - wybrane zagadnienia, w: Innowacja przyszłością rozwoju gospodarki, cz. II, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013.
 17. Tunney M., Innovation in small business, www.dceb.ie/knowledge-centre/general-businessissues/ innovation-in-small-business (10.11.2014).
 18. Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2010.
 19. Zarządzanie innowacjami w małych firmach, www.pi.gov.pl/ parp/chapter_86197.asp? soid= BC9D86022E38456B8A4520BDCCD5C5EA (6.11.2014).
 20. Zięba M., Oster P., Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, "E-mentor" 2011, nr 3, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/839 (10.11.2014).
 21. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu