BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzanowska Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zielińska-Sitkiewicz Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji spółek deweloperskich notowanych na WGPW
An Application of Selected Synthetic Measures for Classification of Major Development Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 99-113, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Mierniki taksonomiczne, Rynek nieruchomości, Atrakcyjność inwestycyjna, Spółki giełdowe
Development company, Taxonomic indicators, Real estate market, Investing attractiveness, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek nieruchomości w gospodarce rynkowej pełni niezwykle istotną rolę. Od obrotu nieruchomościami w dużej mierze zależy, jak będzie funkcjonować gospodarka. Stąd potrzeba ciągłego monitorowania tego rynku za pomocą metod, które w obiektywny sposób pozwolą ocenić jakość spółek developerskich. Do tego typu metod można zaliczyć syntetyczne mierniki taksonomiczne. W przedstawionym badaniu wykorzystano syntetyczną taksonomiczną miarę atrakcyjności inwestycji (TMAI) i wskaźnik względnego poziomu rozwoju (BZW) do porównań kondycji 17 spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The real estate market is important in a market economy. From real estate trading depends on large extent how the economy will function. Hence, the need for continuous monitoring of both - the market and the use of methods - that will objectively evaluate the quality of the real estate development companies. For this type of methods may include taxonomic measures. In the present study uses a synthetic taxonomic measure TMAI and rate the relative level of development of BZW to compare the condition of 17 large real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. AMRON. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (2011-2013), http://www.amron.pl, 21.10.2013.
  2. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2013 r (2013), http://www.stat.gov.pl/gus/, 21.10.2013.
  3. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PW^N, Warszawa.
  4. Nowak M. (1998), Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa: metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
  5. REAS. Rynek mieszkaniowy w Polsce. Raporty kwartalne (2010-2013), http://www.reas.pl, 21.10.2013.
  6. Rekomendacja S3 (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  7. Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  9. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
  10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (2011), DzU, nr 232, poz. 1377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu