BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
Innovative Potential Small and Medium-Sized Enterprises of Silesia Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 323-331, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Innovation potential, Small business, Innovations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Śląsk
Abstrakt
Innowacje uznawane są obecnie za podstawowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, prowadzący do wzbogacenia rynku o nowe wyroby i usługi wysokiej jakości oraz przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Celem artykułu jest charakterystyka potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw sektora MSP regionu śląskiego. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora MSP prowadzonych przez Konfederację Lewiatan w 2013 roku oraz podjęto próbę analizy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw sektora MSP w regionie śląskim na tle kraju.(abstrakt oryginalny)

Innovation is regarded as a key factor leading to the development of the enterprise market enrichment with new products and services of high quality and organizational transformations within the company and its environment. Purpose of the study is to characterize the innovation potential of the SME sector in the Silesian region. The study presents the results of research on the condition of the SME sector conducted by the Confederation of Leviathan in 2013 and attempts to analyze the innovation potential of the SME sector in Silesia on the background of the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duda J., Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MŚP w zmieniającym się otoczeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Katowice 2010.
 2. Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 3. Filipiak J., Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, "Rzeczpospolita" 14.12.2007.
 4. Howaniec H., Waszkielewicz W., Innowacyjność a wsparcie klastrów na przykładzie województwa śląskiego, w: Zarządzanie XXI wieku, Nowe koncepcje zarządzania, t. III, red. H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 5. Janasz K., Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10.
 6. Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013- 2020, Projekt systemowy "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego (III edycja), Katowice 2014, http://ris.slaskie.pl/.
 7. Lewiatan przedstawił wyniki monitoringu MŚP, ABC a Wolters Kluwer business, http:// twoja-firma.abc.com.pl.
 8. Okręglicka M., Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce-wybrane aspekty, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 9. Podstawowe dane o regionie, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/.
 10. Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 11. Przedsiębiorcy w województwie śląskim, raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój województwa śląskiego, http://www.przedsiebiorcytworza.pl/.
 12. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Katowice 2012, http://ris.slaskie.pl/dokumenty regionalne/. Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, Szanse i zagrożenia rozwojowe, http:// konfederacjalewiatan. pl.
 13. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 14. Strzelecki J., Śląskie: bogactwo innowacji, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/.
 15. Województwo na tle kraju, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/.
 16. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON I półrocze 2014 roku, Informacje i opracowania w statystyce, GUS, Warszawa 2014, www.stat. gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu