BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Communication Methods Used in Marketing Activities Directed for Organizational Learning and Innovation
Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 217-227, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Organizacja innowacyjna, Metody komunikowania się w organizacji
Learning organisations, Innovative organization, Communication methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje zawiera krótki opis działań marketingowych i opis tych działań, które są ukierunkowane na: - pozyskiwanie wiedzy poprzez analizowanie uwag klientów, - zbieranie informacji o konkurencji, - poszukiwanie przełomów w produktach, technologiach i metodach. Badanie koncentruje się na wykorzystaniu metod komunikacji w tych operacjach. Zbadano wykorzystanie ponad trzydziestu metod komunikacji w organizacjach Polski południowej, jak wywiady informacyjne, rozmowy konsultacyjne, spotkanie, Lessons Learned, moderacja, Internet, Intranet, ankiety itp. Artykuł opisuje te metody i odkrywa funkcje, jakie pełnią we wspomnianych wyżej działaniach. Jest to w szczególności wspieranie innowacji.(abstrakt oryginalny)

"Communication methods..." contains short description of marketing actions and the research of these operations, which are directed for: - acquiring knowledge through customer remarks analysis, - getting information about competition, - seeking breakthroughs in products, technology and methods. The research concentrates on communication methods used in these operations. I researched the use of over thirty communication methods in South Poland organizations such as information gathering interviews, counselling interviews, meetings, Lessons Learned, moderation, Internet, Intranet, surveys etc. The article describes these methods and also reveals communication method functions in the above mentioned marketing operations. This is especially innovation supporting. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler R.B., Communicating at work, McGraw-Hill, Inc., New York 1989.
 2. Andrews P.H., Baird Jr. J.E., Communication for Business and the Professions, Wm. C. Brown Publishers, 1989 Dubuque.
 3. Beaumont P.B., Human resource management, SAGE Publications Ltd, London 1993.
 4. Carrillo P., Lessons Learned practices in the engineering, procurement, construction sector, "Engineering, Construction and Architectural Management" 2005, Vol. 12, no. 3.
 5. Fisher D., Communication in organizations, West Publishing Company, St. Paul 1993.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 7. http://wenger-trayner.com/resources/slide-forms-of-participation/, (30.06.2014).
 8. Ivey A.E., Bradford Ivey M., Zalaquett C.P., Intentional Interviewing & Counseling, Brooks/Cole, Cenpage Learning, Belmont 2010.
 9. Kinra A.K., Guidance and counseling, Dorling Kindersley, Dehli 2008.
 10. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Mastenbroek W., Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 13. Nawojczyk B., Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2010.
 14. Owen H, Expanding our now: The Story of Open Space, Bernett Koheler Publishers, Inc., San Fransisco 1997.
 15. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2011.
 16. Sharman D., The Perfect meeting, Century Business An imprint of Random House UK Limited, London 2003.
 17. Dobek-Ostowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Martyniak Z., Organizatoryka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu