BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne
Chosen Determinants of Capital Structure in Micro, Small and Medium-Sized Enterprises - Evidence from Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 363-374, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Debt ratio, Company capital structure, Small business, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych determinantów na strukturę kapitału w grupie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjalne determinanty zostały określone na podstawie teorii struktury kapitału oraz dotychczasowych badań empirycznych w tym zakresie. W artykule testowano czy wielkość firmy, przynależność branżowa oraz materialny charakter majątku wpływają na wskaźniki zadłużenia. W badaniach wykorzystano wskaźnik zadłużenia ogólnego oraz odsetkowego. Próba badawcza obejmowało 12 tys. sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP. Do testowania hipotez badawczych wykorzystano analizę korelacji oraz metodę ANOVA. W badaniach potwierdzono związek pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstw z sektora MSP a ich wielkością, przynależnością branżową oraz materialnym charakterem majątku.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to examine the chosen determinants influencing the capital structure in groups of micro, small and medium-sized enterprises. We tested if: company size, industry, tangible assets, has an impact on debt ratios. We employed two debts ratio: share of total and interest debt in capital. The study was conducted on the basis of 12 thousand SME financial statements. The inference was carried out with using ANOVA test and correlation. It was confirmed that micro, small and medium company's capital structure affects the size of the company, the 'material character' of its assets and industry affiliation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou A., Guney Y., Paudyal K., The determinants of capital structure: capital marketoriented versus bank-oriented institutions, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2008, t. 43, nr 1.
 2. Bradley M., Jarrell G.A., Kim E., On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, "The Journal of Finance" 1984, nr 39.
 3. Brennan M.J., Schwartz E.S., Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, "Journal of Business" 1978, t. 51, nr 1.
 4. Chen J.J., Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, "Journal of Business Research" 2004, nr 57.
 5. Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E., Vasiliou D., Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs, "Managerial Finance" 2014, t. 40, nr 12.
 6. Daskalakis N., Thanou E., Capital Structure of SMEs: To what extent does size matter?, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683161.
 7. De Miguel A., Pindado J., Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data, "Journal of Corporate Finance" 2001, nr 7.
 8. DeAngelo H., Masulis R.W., Optimal capital structure under corporate and personal taxation, "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8.
 9. Hand J.H., Lloyd W.P., Rogow R.B., Agency relationships in the close corporation, "Financial Management" 1982, t. 11, nr 1.
 10. Heyman D., Deloof M., Ooghe H., The financial structure of private held Belgian firms, "Small Business Economics" 2008, nr 30.
 11. Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZN US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 12. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 13. Kim E.H., A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity, "The Journal of Finance" 1978, t. 33, nr 1.
 14. López-Gracia J., Sogorb-Mira F., Testing trade-off and pecking order theories financing SME, "Small Business Economics" 2008, nr 31.
 15. Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 16. Mac an Bhaird C., Lucey B., Determinants of capital structure in Irish SMEs, "Small Business Economics" 2010, nr 35.
 17. Prędkiewicz K., Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 18. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ZN US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 19. Saá-Requejo, J., Financing decisions: lessons from the Spanish experience, "Financial Management" 1996.
 20. Sogorb-Mira F., How SME uniqueness affects capital structure: Evidence from a 1994-1998 Spanish data panel, "Small Business Economics" 2005, nr 25.
 21. Stiglitz J.E., Weiss A., Credit rationing in markets with imperfect information, "The American Economic Review" 1981, nr 71.
 22. Van Caneghem T., Van Campenhout G., Quantity and quality of information and SME financial structure, "Small Business Economics" 2012, nr 39.
 23. Van der Wijst N., Thurik R., Determinants of small firm debt ratios: An analysis of retail panel data, "Small Business Economics" 1993, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu