BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013
Public Support for Polish SMEs within the EU Financial Perspective 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 396-407, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Financial support, Small business, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na konieczność wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wskazują zarówno naukowcy, instytucje państwowe oraz unijne, jak i same przedsiębiorstwa. W ramach wielu form pomocy istotne znaczenie dla tej grupy podmiotów ma wsparcie finansowe. Celem artykułu jest analiza struktur, form i kierunków wsparcia publicznego udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w latach 2007-2013 w Polsce, a także określenie wartości udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis. Autorka prezentuje w różnych przekrojach dane publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i na podstawie własnych analiz podejmuje próbę podsumowania rodzajów oraz wartości wsparcia udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.(abstrakt oryginalny)

The need to support the SME sector is indicated both by scientists and the companies themselves, as well as the European Union. The support policy of EU offers the many forms of assistance essential for this group of entitles. The great significance for SME has financial support, that is reaction of state institutions for the market failure in access to finance. The aim of this article is to analyze the structure and forms of public support for micro, small and medium-sized enterprises in 2007-2013 in Poland. Moreover the author on the basis of analysis attempts to summarize the types and values of support granted to micro , small and medium-sized enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fan Q., Importance of SMEs and the Role of Public Support in Promoting SME Development, presentation from World Bank Workshop, St. Petersburg, Russia, September 1-16 2003.
  2. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP, PKPP Lewiatan, 2011.
  4. Creating top-Class Business Support Services SEC 2001, 1937, Komisja Europejska, Commission Staff Working Paper.
  5. Kordela D., Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
  6. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  7. Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lata 2008-2013, www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r.
  8. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom lata 2007-2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r.
  9. Rosa A., Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2012, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  10. Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu