BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, 2015, s. 13-26
Słowa kluczowe
Ekologia, Usługi, Produkcja, Zachowania konsumenta
Ecology, Services, Production, Consumer behaviour
Abstrakt
Kryzys gospodarczy i społeczny, który dotknął wiele państw świata zwrócił uwagę na konieczność dokonania poważnych reform strukturalnych w gospodarce, Państwa dostrzegły swoją szansę w podejmowaniu działań antykryzysowych, które powinny skierować gospodarkę na tzw. bardziej zieloną ścieżkę rozwoju. Transformacja taka będzie wymagać przekształceń w wielu obszarach i dotyczyć przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Wdrażanie aktywnej polityki ochrony środowiska stwarza zapotrzebowanie na nowe produkty, usługi i technologie. Uruchomienie kolejnych mechanizmów w polityce ekologicznej spowoduje powstanie różnorodnych usług ekologicznych. Równie ważne przekształcenia dotyczą przemian w świadomości i zachowaniach konsumentów. W krajach wysoko rozwiniętych można zauważyć rosnącą liczbę konsumentów kierujących się przy zakupach kryteriami ekologicznymi. To tworzy nowy rynek, do którego bardzo intensywnie przygotowują się firmy w wielu krajach świata. Przedsiębiorstwa, które pierwsze zagospodarują otwierające się segmenty rynku zagwarantują sobie pozycję lidera. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim. Red. E. Lorek. Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
  2. Ashford N.: Understanding Technological Responses of Industrial Firms to Environmental Problems: Implications for Government Policy. W: Environmental Strategies for Industry. Red. K. Fisher, J. Schot. Island Press, Washington D.C. 1993.
  3. Lorek E.: Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
  4. Lorek E., Lorek A.: Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i produkcji. "Optimum Studia Ekonomiczne" 2014, nr 4(70), Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu