BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena systemu regulacji cen ciepła sieciowego w kontekście rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych
Assessment of Price Regulation in the Context of Development of District Heating Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 279-292, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Monopol naturalny, Ciepłownictwo, Usługi komunalne
Natural monopoly, Heating, Communal services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ocena sposobu kształtowania cen ciepła i usług przesyłowych w polskim sektorze ciepła sieciowego. Zdefiniowano monopol naturalny i odniesiono tę definicję do przedsiębiorstw ciepłowniczych. Scharakteryzowano istniejący system regulacji cen ciepła i usług przesyłowych, które następnie poddano wnikliwej analizie krytycznej. Oceniono wpływ systemu regulacji na wyniki finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych, na motywowanie tych przedsiębiorstw do podnoszenia efektywności, a także na ochronę odbiorców ciepła przed zbyt wysokim poziomom cen. Ponadto oceniono system regulacji cen ciepła z perspektywy możliwości wdrożenia taryfy dynamicznej, systemu zarządzania stroną popytową na ciepło, a także taryfy uwzględniającej stawki dystansowe. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is assessment of the way in which heat price and distribution fees are regulated in Polish district heating industry. In the first step author defines the natural monopoly and relates its to companies operating in district heating industry. Then author depicts the Polish system of heat price and distribution fees regulation. At the end the system is subjected to the critical assessment, which is directed towards the assessment of price regulation impact on finacial performance of district heating c ompanies, onmotivating these companies to enhance effectiveness and on heat price. Besides, the price regulation system was assessed from the perspective of introducing dynamic pricing and demand side management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blackmon G. (1994), Incentive Regulation and the Regulation of Incentives, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-London.
  2. Informacja Prezesa URE nr 9 (2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015.
  3. Train K.E. (1991), Optimal Regulation, the Economic Theory of Natural Monopoly, The MIT Press, Cambridge-London.
  4. Rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, DzU 2010 nr 194, poz. 1291.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  6. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm. DzU 1997 nr 54, poz. 348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu