BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berent Tomasz S. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Miara Millera (wskaźnik DFL) w świetle ogólnej teorii dźwigni finansowej - komentarz do wykładu noblowskiego
Miller's Measure (DFL Index) in the Light of General Theory of Leverage - a Note on the Nobel Memorial Prize Lecture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 353-362, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Ryzyko finansowe, Nagroda Nobla z ekonomii
Financial leverage, Financial risk, Nobel Prize in economic
Uwagi
streszcz., summ..
Miller Merton
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie przykładu liczbowego podanego przez M.H. Millera w jego wykładzie noblowskim i pokazanie, dlaczego stosowana przez noblistę miara ryzyka DFL nie jest, według niego, tożsama z miarami ryzyka wynikającymi z prac Markowitza i Sharpe'a. Ogólna teoria dźwigni finansowej zaprezentowana w pracy T. Berenta (2013a) pozwala na precyzyjne umiejscowienie miary Millera w relacji do innych opisanych w teorii miar dźwigniowych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyze a numerical example used by M. H. Miller in his Nobel Memorial Prize lecture and to show why his risk measure DFL is not, as he believes, equivalent to the risk measure of Markowitz and Sharpe. General theory of financial average presented in Berent (2013a) helps adequately locate Miller's index within the family of various leverage measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Berent T. (2013), Financial Leverage - the Case Against DFL, "Ekonomista" nr 1, s. 99-126.
  3. Berent T. (2010), Duality in Financial Leverage - Controversy Surrounding Merton Miller's Argument, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 587, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 26, s. 27-38.
  4. Mielcarek J. (2014), Model rachunkowości zarządczej i model mieszany a poziom dźwigni finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, s. 371-386.
  5. Miller M.H. (1991), Leverage, "Journal of Finance" vol. 46, s. 479-488.
  6. Miller M.H. (2005), Leverage, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 17, s. 106-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu