BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Milena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Globalizacja a lokalizacja produkcji w warunkach niepewności popytu
Globalization and Facility Location with Uncertain Demand
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 165-175, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Modele lokalizacji, Globalizacja, Popyt, Logistyka, Modele matematyczne
Location models, Globalization, Demand, Logistics, Mathematical models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw do wzrostu ich produkcji. Decyzje dotyczące lokalizacji obiektów, takich jak: fabryki, magazyny i in. w globalnym łańcuchu dostaw są kluczem do sukcesu firm na rynku. Te strategiczne decyzje pochłaniają znaczną część kapitału firmy. Ponadto wybór lokalizacji obiektów jest przede wszystkim zależny od właściwej prognozy popytu. Jednym z niekorzystnych wpływów globalizacji jest jego rosnąca niepewność, co jest głównym czynnikiem ryzyka. Z tego powodu problem lokalizacji obiektów wymaga rozważania bardziej wszechstronnych modeli matematycznych, przede wszystkim biorących pod uwagę stochastyczny popyt. W pracy przedstawiono kilka z nowszych modeli i ich analizę pod kątem globalizacji oraz losowego popytu. (abstrakt oryginalny)

Economic globalization has created new opportunities for companies to grow their business. The plant location decisions (for plants, warehouses and so on) in global supply chain are a key to success of firms. These are strategic decisions involving a crucial part of allocation of the firm's capital. Moreover, the choice of a facility location is mainly dependent on the accurate forecasting of the demand. One of the disadvantages of globalization is increasing demand uncertainty which is the most important risk factor. Therefore, the facility location problem needs more comprehensive models first of all taking into consideration the stochastic demand. Here some of these recent mathematical models are presented and analyzed with regard to globalization and uncertainty of the demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrali S., Geunes J., Taskin Z. C. (2012), Facility location model with safety stock costs: Analysis of cost of single-sourcing requirements, "Journal of Global Optimization", Vol. 54, s. 551-581.
 2. Albareda-Samboa M., Fernandez E. B., Saldanha-da-Gama F. (2011), The facility location problem with Bernoulli demands, "Omega", Vol. 39, s. 335-345.
 3. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wieki L. (2008), Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Bianchi L., Cambell A. M. (2007), Extension of the 2-p-opt and 1-shift algorithms to the heterogenous probabilistic travelling salesman problem, "European Journal of Operational Research", Vol. 176, No. 1, s. 131-144.
 5. Land of vanishing opportunity. Business environment rankings (2009), "The Economist Intelligence Unit", http://www.economist.com/node/13059312, 21.03.2012.
 6. Daskin M. S., Coullard C. R., Shen Z.-J. (2002), An inventory location model: formulation, solution algorithm computational results, "Annals of operations Research", Vol. 110, s. 83-106.
 7. Gurria A. (2006), Managing globalization and the role of OECD, http://www.oecd.org/korea/managingglobalisationandtheroleoftheoecd.htm, 21.03.2006.
 8. Giilpinar N., Pachamanova D., Canakoiiglu E. (2013), Robust strategies for facility location under uncertainty, "European Journal of Operational Research", Vol. 225, No. 1, s. 21-35.
 9. Simchi-Levi D.,Kaminsky P., Simchi-Levi E. (2004), Managing the Supply Chain: The denitive guide for the business professional, McGraw-Hill, New York - Chicago San-Francisco.
 10. Laporte G., Louveaux F. V, Mercure H. (1994), A priori optimization of the probabilistic traveling salesman problem, "Operations Research", Vol. 42, s. 543-549.
 11. Matysek-Jędych A. (2008), Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt", nr 1, (Warszawa), s. 34-60.
 12. Nogaj W. (2011), Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji [Entrepreneurship in the Conditions of Globalization], "Przedsiębiorczość. Edukacja", nr 7, (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków), s. 145-158.
 13. Sala S. (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a procesy globalizacji, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", nr 8, (PTG, Warszawa-Kraków).
 14. Santoso T., Ahmed S.,Goetschalckx M., Shapiro A. (2005), A stochastic programming approach for supply chain network design under uncertainty, "European Journal of Operational Research", Vol. 167, s. 96-115.
 15. Sarjusz-Wolski Z. (2004), Klasyfikacja XYZ zmienności popytu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11, s. 27-29.
 16. Sen S. (2008), An Analysis of Life Insurance Demand Determinants for Selected Asian Economies and India, "MSE Working Paper", Vol. 22512, No. 36, http://saber.eaber.org/sites/default/files/documents/MSE_Sen_2008.pdf, 21.03.2012.
 17. Sheppard E. S. (1974), A conceptual framework for dynamic location-allocation analysis, "Environmental Planning", Vol. 6, No.5, s. 547-564.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu