BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Brożyna Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Optymalizacja szacunków ryzyka
Optimization of Risk Estimates
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 409-420, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Ryzyko, Oprogramowanie, Miernik ryzyka (VaR), Modelowanie ekonometryczne, Prognozowanie
Risk, Software, VaR method, Econometric modeling, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Charakterystyka opracowanego przez Autorów oprogramowania do analiz ryzyka wystąpienia potencjalnych strat na instrumentach inwestycyjnych. Metodologia badania - Oprogramowanie zostało napisane z użyciem technik obiektowych i obliczeń równoległych. Algorytmy zostały zaimplementowane w języku C#. Wynik - W oparciu o szereg dotychczasowych badań opracowano zautomatyzowaną koncepcję estymacji wartości narażonej na ryzyko w wielu jej odmianach. Oryginalność/wartość - Tak zwany VaR Calculator stanowi znaczne usprawnienie w estymacji wartości zagrożonej w przekroju jej determinant, jakimi są chociażby poziom ufności, stała wygładzania czy też liczba obserwacji historycznych. Dodatkowym jego atutem jest skompilowanie w jednym programie kilku różnorakich metod wyznaczania VaR, jak również znaczne usprawnienie procedur obliczeniowych. Tym samym opisywany kalkulator jest bezpłatną, stale rozwijaną propozycją w zakresie prognozowania negatywnych zmian na rynku, a co za tym idzie, ograniczania ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Characteristics of software developed by the authors to analyze the risk of potential losses on investment instruments. Research methodology - The software was written by using object-oriented techniques and parallel computing. The algorithms were implemented in C# language. Result - Based on a number of previous studies it was developed the automated estimation concept of value at risk in its many forms. Originality/value - The so-called VaR Calculator is a significant improvement in the estimation of the value at risk in cross of its determinants, which are even level of confidence, or smoothing constant or the number of historical observations. Its additional advantage is to compile in one program several, various methods of determining the VaR as well as significant improvement of calculation procedures. Thus, the featured calculator is a free, constantly improved proposal for forecasting negative changes in the market, and what follows, the risk reduction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C. (2008), Value at Risk Models, John Wiley & Sons, Chichester.
 2. Avdulaj K. (2010), VaR based on extreme Value Theory Methods and copulas. Empirical evidence from Central Europe, Chatles University in Prague, Prague.
 3. Badik P. (2005), Use VaR methods for measuring marketrisk and calculating capital adequacy, Volume XIII, 3 Biatec.
 4. Bollersev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics" vol. 31.
 5. Bollersev T. (1987), A Conditional Heteroskedastic Model for Speculative Prices and Rates of Return, "Review of Economics and Statistics" vol. 69.
 6. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa.
 7. Gaivoronski A.A., Pflug G.C. (2005), Value at Risk in portfolio optimization: properties and computational approach, "Journal of Risk".
 8. Guldimann T. (2000), The story of Risk Metrics, Risk.
 9. Jajuga K. (2000), Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy" nr 8/2.
 10. Jajuga K., Kuziak K., Papla D. (1999), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - część I, "Rynek Terminowy" nr 6.
 11. Jorion P. (1997), Value at Risk, Irwin, Chicago.
 12. Khindanova I., Rachev S. (2000), Value at Risk: Recent Advances. Handbook of Analytic Computational Methods in Applied Mathematics, Chapman & Hall/CRS, New York.
 13. Mentel G. (2013), Parametric or Non-Parametric Estimation of Value-At-Risk, "International Journal of Business and Management" vol. 8, no. 11, Toronto.
 14. Mentel G., Brożyna J. (2014), Historical Data in the Context of Risk Prediction, "International Journal of Business and Social Research" vol. 3, no. 1, Maryland Institute of Research.
 15. Mentel G., Brożyna J. (2015), Decay factor as a determinant of forecasting models, "International Journal of Economics and Finance" vol. 7, no. 1, Canadian Center of Science and Education.
 16. Mina J., Yi Ciao J. (2001), Return to Risk Metrics: The Evalution of a Standard, RiskMetrics Technical Documents, Nowy Jork.
 17. Pflug G.C., Rӧmisch W. (2007), Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientivic, Singapore.
 18. Pisula T., Mentel G. (2003), Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 988 - Taksonomia 10, Wrocław.
 19. Pisula T., Pisula J. (2002), Możliwość efektywnego przewidywania ryzyka zmian kursów akcji spółek notowanych na GPW, "Rynek Terminowy" nr 17/3.
 20. RiskMetrics Monitor (1997), Fourth Quarter, Nowy Jork.
 21. RiskMetrics Technical Document (1996), Fourth Edition, Nowy Jork.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu