BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Społeczna gospodarka rynkowa - polityka państwa w zakresie umacniania i ochrony konkurencji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 227-233
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy
Economics, Market economy, Economic system
Abstrakt
Wśród systemów gospodarczych wyróżniamy gospodarkę kierowaną centralnie oraz gospodarkę rynkową. Podział ten dokonany jest ze względu na sposób podejmowania decyzji. W pierwszym typie zapadają one na najwyższym szczeblu władzy gospodarczej, a potem są dekomponowane na nakazy i zakazy kierowane do niższych szczebli władz gospodarczych. Natomiast w gospodarce rynkowej decyzje są wynikiem gry podaży i popytu spotykających się na rynku. Podmioty tej gospodarki (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki, rząd) decydują o alokacji ograniczonych zasobów pomiędzy konkurencyjne cele. Kryterium efektywności stanowi tutaj stopa zysku. Mechanizm rynkowy chroni alokację przed niską efektywnością, jako że jest on powszechnym sposobem alokacji w gospodarce rynkowej. (...) Społeczna gospodarka rynkowa zmierza jako koncepcja gospodarcza do syntezy między podstawowymi rodzajami wolności zapewnionymi w konstytucji przez państwo prawa, wolności ekonomicznej, ideałami bezpieczeństwa socjalnego i sprawiedliwości społecznej. Ta kombinacja wolności gospodarczej (wywodzącej się z podstawowej teorii gospodarki rynkowej) oraz sprawiedliwości socjalnej tworzy pojęcie społecznej gospodarki tynkowej. Człon "gospodarka rynkowa" oznacza następujące rodzaje wolności gospodarczej: wolność konsumpcji, wolność zarobkowania, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, wolność produkcji, wolną konkurencję. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sadzikowski W.: 200 lat gospodarki rynkowej. Warszawa 1992.
  2. Nowacki S.: Społeczna gospodarka rynkowa. "Ekonomista" 1991, nr 2-3.
  3. Niemczyk J.: Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec po zjednoczeniu. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1993, nr 4.
  4. Meisner J.: Społeczna gospodarka rynkowa na tle typów systemów gospodarczych. W: Społeczna gospodarka rynkowa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Jaworze 27-29 maja 1991. Red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska ; Instytut Ekonomii. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice, 1991.
  5. Lampert H.: Die Wirtschafts- und Socialordnung der Bundesrepublic Deutschland. München 1992.
  6. Thieme H.J.: Społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa 1995.
  7. Schlecht O.: Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft. Tübingen 1990.
  8. Hansen K.: Wettbewerbspolitik und Strukturpolitik - das Beispiel des GWB. "Wettbewerb und Wirtschaft" 1989, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu