BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpińska-Sawicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Królikowska Elżbieta (Jastrzębska Spółka Węglowa)
Tytuł
Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
Leasing as a Source of Development Financing of Micro, Small and Medium Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 442-450, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Leasing, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Leasing, Financing enterprises, Small business, Business activity lending
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zakres wykorzystania leasingu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich firm (MMSP). Firmy te finansują swoją działalność głównie ze środków własnych wniesionych przez właścicieli oraz wygospodarowanych zysków. W celu przyspieszenia rozwoju korzystają również ze środków obcych głównie w postaci leasingu. Kredyty bankowe stanowią tylko 16% łącznych źródeł finansowania i są trudniej dostępne niż leasing. Z leasingu w największym stopniu korzystały w latach 2009-2014 podmioty z sektorów: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (47% firm) oraz działalność produkcyjna (46,5% firm). W celu przyśpieszenia rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku firmy z obszaru MMSP wykorzystywały leasing jako źródło finansowania zakupów nowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz wymiany maszyn i urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie. Leasing stanowił również źródło finansowania środków transportu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the extent of leasing use to finance the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). These companies finance activities mainly from their own funds contributed by owners and generated profits. In order to accelerate development they also use external funds mainly in the form of leasing. Bank loans account for only 16% of the total funding and are less accessible than leasing. In 2009-2014 leasing was mostly availed by entities from such sectors as health care and social assistance (47% of companies) and manufacturing (46.5% of companies). In order to accelerate the expansion and strengthening the market position in the area of MSME companies use leasing as a financing source for purchasing modern machinery and equipment and the replacement of machinery and equipment for the more technologically advanced. Leasing also serves as a source of funds for purchases of transport means.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 20 lat rynku leasingu w Polsce, ZPL i Konfederacja Lewiatan, Warszawa 21.10.2014, www.leasing.org.pl (30.12.2014).
  2. Brodowska-Szewczuk J., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83, Siedlce 2009.
  3. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M, Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa 2013.
  5. Starczewska-Krzysztoszek M., Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014).
  6. Starczewska-Krzysztoszek M., Znaczenie leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2.01.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014).
  7. Tomaszkiewicz B, Leasing jest dostępny również dla start-upów, "Dziennik Gazeta Prawna" 2.12.2014, nr 233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu