BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
The Quality of Credit Portfolios of Family-Owned Companies on the Basis of Selected Cooperatives Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 451-460, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Portfel kredytowy, Przedsiębiorstwo rodzinne, Banki spółdzielcze
Credit portfolio, Family-owned business, Cooperative banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa rodzinne od dziesięcioleci stanowią znaczną siłę gospodarczą w większości krajów na świecie, wiele z nich korzysta także z różnych obcych źródeł finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na podstawie danych finansowych, według stanu na dzień 30.06.2014 roku, wybranych banków spółdzielczych. Jakość portfela kredytowego mierzona jest udziałem należności zagrożonych w należnościach ogółem. Wyniki badania wskazują, że jakość portfela kredytowego przedsiębiorców rodzinnych w badanej populacji jest nieco lepsza od jakości całego portfela kredytów gospodarczych, jednak gorsza niż w przypadku kredytów udzielanych innym grupom klientów czy średniej w banku. Jakość portfela kredytowa firm rodzinnych jest także zróżnicowana w grupie firm przed sukcesją i po sukcesji.(abstrakt oryginalny)

For decades family-owned companies have been a considerable economic force in most of the countries worldwide. Many companies of this type also take advantage of other sources of financing, especially bank credits. The main goal of the paper is to evaluate the quality of credit portfolios owned by family-run companies on the basis of financial data provided by selected cooperative banks available on June 30, 2014. The quality of a credit portfolio is measured by the share of bad debts in the balance due on the whole. The research results indicate that the quality of credit portfolios of family-owned companies in the analyzed population are slightly better than the quality of the entire commercial credit portfolio, still worse than in the case of credits given to other client groups or the average in a bank. The quality of credit portfolios of family-owned companies are also diversified in the group of the companies before and after succession.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R., Reeb D.M., Founding family ownership and firm performance: evidence from the S&P500, "Journal of Finance" 2003, nr 58.
 2. Di Giuli A., Caseli S., Gatti S., Are small family firms financial sophisticated, "Journal of Banking and Finance" 2011, nr 35.
 3. Gallo M.A,, Tapies J., Cappuins K., Comparision of family and non-family business: Financial logic and personal preferences, "Family Business Review" 2004, nr 4.
 4. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych w latach 2007-2013 i I półroczu 2014r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008-2014.
 5. Klein S.B., Family businesses in Germany. Significance and structure, "Family Business Review" 2000, nr 3.
 6. Martyniuk O., Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego - rozważania nad istotą i pomiarem, w: Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 6, cz. 1, Łódź 2013.
 7. PARP, Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa 2009.
 8. Pawlak A., Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, w: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2008, nr 235, poz. 1589.
 10. Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, w: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
 11. Shanker M., Astrachan J.H., Myth and realities: family businesses' contribution to the US economy. A framework for assessing family business statistics, "Family Business Review" 1996, nr 2.
 12. Stefański A., Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków, w: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. B. Piasecki, A. Marjański, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. II, Łódź 2014.
 13. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 14. Surdej A., Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, w: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014.
 15. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 16. Wallman M., Family matters - the complexities of relationships in the small family firm, w: SME,s in modern economics. Selected issues, red. J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 17. Więcek-Janka E., Kujawińska A., Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 595, Szczecin 2010.
 18. Winnicka-Popczyk A., Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu