BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
Structure of Funding Sources Depending on Financing Aim in Small and Medium Enterprises in the Light of Empirical Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 461-472, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, Financing enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem powiązań pomiędzy strukturą kapitału a celem ich wykorzystania wśród MSP w Polsce. Za cel artykułu przyjęto określenie jak kształtuje się struktura kapitału w polskich MSP oraz w jakim stopniu poszczególne źródła są wykorzystywane do finansowania różnorodnych celów prowadzonej działalności. W strukturze kapitału MSP dominują środki własne, wśród kapitałów obcych podstawowe znaczenie mają takie źródła jak kredyt czy leasing - taka struktura jest zgodna z modelami teoretycznymi dotyczącymi tego zagadnienia. Badanie wykazało, że poszczególne źródła finansowania znacznie różnią się między sobą pod względem celu finansowania, przy czym najbardziej uniwersalne znaczenie ma kredyt bankowy.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the link between capital structure and the purpose of their use among SMEs in Poland. The purpose of this article is to determine the structure of capital in Polish SMEs and how different fund sources are used to finance a variety of business purposes. The capital structure of SMEs dominate the own funds, between foreign capital are essential sources such as a loan or lease - this structure is consistent with theoretical models. The study showed that the different fund sources significantly differ with respect to financing aim, the most universal importance has bank credit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton S.L., Gordon P.J., Corporate Strategy and Capital Structure, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 9.
 2. Barton S.L., Matthews C.H., Small Firm Financing: Implications from a Strategic Management Perspective, "Journal of Small Business Management" 1989, vol. 27, nr 1.
 3. Bielawska A., Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 4. Binks M.R., Ennew C.T., Reed G.V., Information Asymmetries and the Provision of Finance to Small Firms, "International Small Business Journal" 1992, vol. 11, nr 1.
 5. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Churchill N.C., Lewis V.L., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Business Review" 1983, vol. 63, nr 3.
 7. Finanse MSP 2009. Rynek usług bankowych. Raport z badania marketingowego, Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk 2009.
 8. Galbraith J.K., Market Structure and Stabilization Policy, "The Review of Economics and Statistics" 1957, vol. XXXIX.
 9. Jensen M., Meckling W., Thaeory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1996, nr 3 (4).
 10. Kochlar R., Explaining firm capital structure: The role of agency theory vs. transaction cost economics, "Strategic Management Journal" 1996, vol. 17.
 11. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 12. Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital Corporation Finance, and the Theory of Investment, "American Economic Review", June 1958.
 13. Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, vol. 39, nr 3.
 14. Nicos M., Chittenden F., Poutziouris P., A model of capital structure decision making in small firm, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 1998, vol. 5, nr 3.
 15. Quinn R.E., Cameron K., Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science" 1983, vol. 29, nr 1.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 17. Raport Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2013.
 18. Scott M., Bruce R., Five Stages of Growth in Small Business, "Long Range Planning" 1987, vol. 20, nr 3.
 19. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008 - prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
 20. Williamson O.E., Markets and Hierarchies, The Free Press, New York-London 1975.
 21. Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu