BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz Mariola (Polskie Towarzystwo Geograficzne)
Tytuł
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli - studium porównawcze
The Subject of the Basics of Entrepreneurship in the Opinions of Students and Teachers - Comparison Study
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 391-400, ryc., tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo średnie, Badania ankietowe, Badanie opinii, Wyniki badań
Youth education, Entrepreneurship, Secondary education, Questionnaire survey, Opinion research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych rozważań jest przedstawienie postaw uczniów wobec przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy strategii w zakresie kształcenia przedsiębiorczości w polskim systemie oświatowym na tle istniejących rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Omówiono dotychczasowe badania nad stosunkiem uczniów, nauczycieli i rodziców do tego przedmiotu po jego wprowadzeniu do szkół ponadgimnazjalnych. W drugiej części artykułu opisano wyniki badań przeprowadzonych w losowo wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 na temat znaczenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym oraz jego rangi w szkole w ocenie uczniów i nauczycieli. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the attitude of students towards the subject of the basics of entrepreneurship. The study presents the results of the analysis concerning the strategy for shaping entrepreneurship in the Polish education system against existing solutions in other EU countries. The paper also contains a description of hitherto studies on the attitudes of students, teachers and parents on this subject following its introduction into high schools. In the second part of the article, the authors present the results of questionnaire research in selected high schools in Poland in the school year of 2012/2013 on the significance of the subject on foundations of entrepreneurship in the general curriculum and its rank in the school in the opinion of the students and teachers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2009). Założenia i cele projektu: Krok w przedsiębiorczość dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-310.
 2. Kuklińska, K., Moranowski, P. (2009). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań. Pozyskane z: www.file/C:Users/nicon/Dowlands/Raport%20badan.pdf
 3. Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w szkole: programy, strategie. Raport Komisji Europejskiej. EURYDICE, Komisja Europejska, kwiecień 2012. Pozyskano z: www.eurydice.org.pl
 4. Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 195-202.
 5. Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich szkół - szansa i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-46.
 6. Rachwał, T., Kilar, W., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 312-324.
 7. Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawiona przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu oświaty). Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 349-372.
 8. Raport zbiorowy z badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznych w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. Praca zbiorowa. (2005). Warszawa: CODN.
 9. Szypula, J. (2010). Wiedza dziś - sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 64-70.
 10. Tracz, M. (2005). O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 207-211.
 11. Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie "podstaw przedsiębiorczości" w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 222-225.
 12. Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286-296.
 13. Wach, K. (2008). Entrepreneurship Education in Poland. ERENET Profile, 3(11), 36-44.
 14. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-256.
 15. Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 9-16.
 16. Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
 17. Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 366-376.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu