BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowska-Wróbel Luiza (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów na rynku dóbr i usług ekologicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, 2015, s. 59-90
Słowa kluczowe
Ekologia, Usługi, Zachowania konsumenta
Ecology, Services, Consumer behaviour
Abstrakt
Druga połowa XX w. to okres, w którym społeczeństwo zaczęło zauważać i brać pod uwagę rosnące zagrożenie ze strony zanieczyszczenia środowiska naturalnego i wyczerpywania zasobów. Temat zrównoważonej konsumpcji i produkcji po raz pierwszy pojawił się na arenie polityki światowej w trakcie konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 r. Dziesięć lat później, podczas szczytu w Johannesburgu, społeczność międzynarodowa wezwała do zintensyfikowania działań mających na celu poprawę warunków życia i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w konsumpcji i produkcji. Mimo wieloletniej dyskusji, w praktyce obecne wzorce konsumpcji trudno uznać za zrównoważone. Na wzorce konsumpcji w skali globalnej największy wpływ mają. szybki wzrost populacji, dotyczący głównie krajów rozwijających się, wzrost bogactwa w skali globalnej (wzrastająca siła nabywcza klasy średniej i niższej) oraz kultura konsumeryzmu dotycząca grup dysponujących największą siłą nabywczą. Pomimo istnienia niezrównoważonych tendencji w konsumpcji, obecnie można zauważyć, że coraz częściej świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne konsumentów stanowią jedno z ważniejszych kryteriów segmentacji rynku. Konsumenci coraz częściej są zainteresowani "zielonymi" produktami, co ma wpływ na postępowanie przedsiębiorstw i ich ofertę towarową. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kiełczewski D.: Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
 2. Belz F.M., Peattie K.: Sustainability Marketing. A Global Perspective. Wiley, Chichester 2012.
 3. Dahlstrom R.: Green Marketing Management, International Edition. South-Western, Cengage, Andover 2011.
 4. Ray P.H.: The Emerging Culture. "American Demographics" 1997, Vol. 19, No. 2.
 5. Witczak J. : Marketing w odcieniach zieleni. "Ecomanager" 2012, nr 3(24).
 6. Strumińska-Kutra M.: Świadomość ekologiczna Polaków. Analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011. W: Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2011. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
 7. Lorek A.: Current Trends in the Consumer Behavior Towards Eco-Friendly Products. Economic and Environmental Studies, A Journal for Sustainable Development, Opole 2014 (w druku).
 8. Lorek A.: Ocena system gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego w opinii konsumentów. Studia Ekonomiczne, UE Katowice 2014 (w druku).
 9. Słupik S.: Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji energii w kontekście zmian klimatycznych. W : Nachhaltiger Konsum ? Die Entwicklung des Verbrauchetyerhaltens in Pol en und Deutschland. Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech. Red. M. Wachowiak, D. Kiełczewski, H. Diefenbacher. FEST, Texte und materialien, Reihe A Nr. 54, Heidelberg Januar 2011.
 10. Zawistowska A.: Świadomość energetyczna badanych. W: Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań. Red. E. Sidorczuk-Pietraszko, A, Zawistowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 11. Słupik S.: Znacznie edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. W: Polityka edukacyjna wobec rynka pracy. Red. D. Kotlorz, A. Rączaszek. Wydawnictwo UE, Katowice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu