BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kształtowanie sektora usług ekologicznych w warunkach zrównoważonego rozwoju w gminach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, 2015, s. 91-115
Słowa kluczowe
Ekologia, Usługi, Rozwój lokalny, Gmina
Ecology, Services, Local development, District
Abstrakt
Polityka lokalna w zakresie usług publicznych stanowi konglomerat zmiennych o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ukierunkowanie tej polityki na zrównoważony rozwój wymaga od władz samorządowych przeprowadzenia kompleksowej diagnozy zmiennych, zjawisk i procesów zachodzących w wielowymiarowym układzie gospodarka-społeczeństwo-środowisko. Budowane scenariusze rozwoju oraz potencjalne decyzje strategiczne muszą wpisywać się w szereg uwarunkowań o charakterze prawno-administracyjnym i instytucjonalnym. W analizie sektora usług publicznych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju istotne jest również uwzględnienie wielu twardych oraz miękkich aspektów rozwoju lokalnego. Zwłaszcza te drugie związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiem lokalnego kapitału społecznego i zagadnieniami partycypacji różnych grup aktorów lokalnych zyskują ostatnio na znaczeniu. W praktyce istotność tych zagadnień przejawia się potrzebą dopasowania wachlarza usług publicznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców danej jednostki lokalnej i zmieniających się stylów życia. Tym samym niezbędne jest prowadzenie dialogu pomiędzy wszystkimi stronami układu podaży-popytu tych usług, tj. organizatorem rynku oraz wszystkimi zaangażowanymi usługodawcami i usługobiorcami. W tym aspekcie kluczowe jest stosowanie różnorodnych i dopasowanych do poszczególnych grup odbiorców instrumentów oddziaływania społecznego. Orientacja na wyniki w rozumieniu zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji celów społecznych przy jednoczesnej racjonalizacji i optymalizacji działań w sensie ekonomicznym wymaga także wprowadzania odpowiednich narzędzi monitoringu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Red. W. Kozek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
  2. Wańkowicz W.: Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program rozwoju instytucjonalnego, 2004.
  3. Nowak J.F.: Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Wydawnictwo AE, Poznań 2006.
  4. Sobol A.: Polityka zamówień publicznych w świetle teorii zrównoważonego rozwoju. W: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Red. D. Kiełczewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
  5. Osborne D., Gaebler T.: Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., Reading MA 1992.
  6. Kanerva M., Arundel A., Kemp R.: Environmental Innovation: Using Qualitative Models to Identify Indicator for Policy. United Nations University Working Papers Series, Maastricht 2009.
  7. Little A.D.: How Leading Companies are Using Sustainability-Driven Innovation to Win Tomorrow's Customers, 2005, http://www.adlittle.com/ [10.11.2012].
  8. Charter M., Clark T.: Sustainable Innovation, The Centre for Sustainable Design, Farnham 2007, http://cfsd.org.uk/Sustainable%20hmovation/Sustainable_Innovation _report.pdf [10.11.2012].
  9. Administracja publiczna na progu XXI wieku - wyzwania i oczekiwania. Red. J. Osiński. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu