BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budner Waldemar W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie ekonomii przestrzennej w wykształceniu ekonomisty
The Significance of Spatial Economics in Economic Education
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 64-81, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Geografia ekonomiczna, Ekonomia, Kształcenie ekonomistów
Economic geography, Economics, Education of economists
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto rozważania dotyczące potrzeby uwzględnienia ekonomii przestrzennej - wywodzącej się z geograficznej tradycji badań w kształceniu ekonomistów. Określono rolę, jaką odgrywa w wykształceniu ekonomistów postrzeganie przestrzeni w analizie zjawisk i procesów gospodarczych. Przeprowadzona analiza wskazuje, jakie problemy naukowe oraz jakie zagadnienia mogą i powinny być przedmiotem nauczania akademickiego. Ponadto w pracy określono zakres zainteresowań ekonomii przestrzennej i jej stosunek do dyscyplin pokrewnych.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the need for taking into account spatial economics, derived from the geographical research tradition, in the education of economists. It discusses the perception of space in the analysis of economic phenomena and processes and the role this plays in the education of economists. The analysis shows what scientific problems and what issues can and should be the subject of academic education. In addition, the paper defines the scope of interest for spatial economics and its relationships with related disciplines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg, D., Fischer, K., Dornbusch, R., 2003, Ekonomia: mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Budner, W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Budner, W., Nowak, J., 2010, Wpływ globalizacji na zmianę podejścia do nauczania geografii, Studia i Prace UE w Krakowie, nr 8, w: Kudłacz, T., Wrona, J. (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 4. Domański, R., 1987, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 5. Domański, R., 1990 (kolejne wyd.: 1993, 1995, 1998), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Domański, R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Domański, R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Domański, R., 2010, Nowa geografia ekonomiczna według Paula Krugmana, Prace z gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe, nr 161, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Fierla, I. (red.), 1994 (kolejne wyd.: 1995, 1998, 2001, 2004), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 10. Fierla, I. (red.), 1998 (kolejne wyd.: 2000, 2003, 2005), Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa.
 11. Knox, P., Marston, S., 2001, Places and Regions in Global Context: Human Geography, Prentice Hall.
 12. Kuciński, K., 1994, Geografia ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Kuciński, K., 1999, Gospodarka współczesnego świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 14. Kuciński, K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Kraków.
 15. Kuciński, K. (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 16. Kudłacz, T., Wrona, J., 2010, Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Leszczycki, S., Domański, R., 1992, Geografia Polski społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Lewandowska-Gwarda, K., 2013, Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych, Acta Universitatis N. Copernici, EKONOMIA XLIV/1, Toruń.
 19. Rykiel, Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.
 20. Stachowiak, B., 2013, Wykorzystanie ekonomii przestrzennej w procesach rozwoju gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97.
 21. Wrona, J., Reck, J., 1997 (kolejne wyd.: 2004, 2006), Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 22. Warf, B. (ed.), 2006, Encyclopedia of Human Geography, Sage, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu