BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii eksportujących mikroprzedsiębiorstw
Insurance as a Method of Risk Management in the Opinion of Exporting Microenterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 433-440, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Ubezpieczenia eksportowe, Zarządzanie ryzykiem
Foreign trade enterprises, Micro-enterprise, Export insurance, Risk management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Prezentacja opinii mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową na temat wykorzystania ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, danych wtórnych (dane Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Pekao) oraz badanie empiryczne przeprowadzone metodą CAWI wśród mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Wynik - Informacja dotycząca wykorzystaniu ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przez mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, a także informacja o zaletach tejże metody zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość - Artykuł ukazuje ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia działalności mikroprzedsiębiorstw przez ryzykiem, oczami podmiotów prowadzących działalność eksportową. Badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaki procent eksportujących przedsiębiorstw korzysta z tej metody zarządzania ryzykiem, a także dlaczego, zdaniem mikroprzedsiębiorców, jest to skuteczna i dobra metoda. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the opinion of microenterprises engaged in export activity about insurance as a way of risk management. Design/methodology/approach - Analysis of the literature and secondary data (data of Main Stactistial Office, State Business Development Agency and Pekao Bank), and empirical study, with use of CAWI method, carried out through exporting microenterprises. Findings - Information about the use of insurance in risk management, by exporting microenterprises, and about benefits of this method of risk management. Originality/value - The article presents insurance as a form of security from risk, for microenterprises, from the point of view of exporting entities. Research allow to answer on the question, what percent of exporting microenterprises are using this method of risk management, and also why, in opinion of exporting microenterprises, this is effective and good method? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkins I., Bates I. (2008), Insurance. Global Professional Publication, London.
  2. Bednarczyk T.H. (2000), Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dudziński J., Knap R. (1999), Handel zagraniczny, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
  4. Kaczmarek T.T., Zarzycki M. (2005), Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 (2013), PARP, Warszawa.
  6. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 (2014), Bank Pekao, Warszawa.
  7. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
  8. Thoyts R. (2010), Insurance. Theory and Practice, Routledge, New York.
  9. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (2002), red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu