BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Tura Karolina (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań
Teaching Monetary Policy in Higher Education - Examples
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 82-103, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studium przypadku, Polityka pieniężna
Higher education, Case study, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym ze sposobów efektywnego nauczania polityki pieniężnej na studiach wyższych jest wykorzystanie studium przypadku. W artykule zaproponowano kilka przykładowych, możliwych do realizacji na ćwiczeniach, zadań opartych na tej metodzie. Te ćwiczenia nastawione są na pracę zespołową. Uczą samodzielnego wyciągania wniosków oraz obrazują związki przyczynowo-skutkowe niezbędne do pełnego zrozumienia materiału. Dodatkowo nabyte przez uczniów umiejętności stanowią przyczynek do lepszego zrozumienia źródeł i dokumentów o podłożu analitycznym (w szerokim rozumieniu: dokumentów zawierających analizy modelowane, ale również dane, schematy, wykresy, komentarze) na dalszym etapie nauki oraz szybszego rozwoju kompetencji zawodowych.(abstrakt oryginalny)

The case study approach is one of the teaching methods which can be used to obtain the desired learning outcomes in a monetary policy course. This paper presents some examples of activities which can be used during university classes, and these tasks are intended to be done in groups. They develop the students' ability, draw their own conclusions, as well as help them to fully understand the issues of monetary policy by illustrating the cause and effect relationships in the economy. In addition, the skills acquired by the students while solving problems may contribute to a better understanding of any formal analytical documents (model-based analysis, comments, and various data presentations) at a later stage of learning, as well as a better development of their professional competences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brent, R., Felder, R., 2003, Learning by Doing, Chem. Engr. Education, 37(4), s. 282-283.
 2. Brent, R., Felder, R., 2009, Active Learning: an Introduction, ASQ Higher Education Brief, 2(4), August, Bullard.
 3. Bullard, L., Felder, R., 2007, A Student-Centered Approach to Teaching Material and Energy Balances. Part 2. Course Delivery and Assessment, Chem. Engr. Education, 41(3).
 4. Fizek, S., Gry na poważnie, czyli na czym polega "serious gaming", http://technopolis.polityka.pl/2010/gry-na-powaznie-czyli-na-czym- polega-serious-gaming.
 5. http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.en.html.
 6. Okoń, W., 1992, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 7. Okoń, W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 8. Prince, M., 2004, Does Active learning Work? A Review of the Research, Journal of Engineering Education.
 9. Sajduk, B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, http://www.academia.edu/10439031/Nowoczesna_dydaktyka_akademicka._Kto_Kogo_uczy_-_http_dydaktyka-akademicka.pl_1.
 10. Skudiene, V., 2012, Case Method Education, w: Ammerman, P., Gaweł, A., Pietrzykowski, M., Rauktienė, R., Williamson, T. (eds.), The Case Study Method in Business Education, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Svensson, L.E.O., 1996, Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, Institute for International Economic Studies, Stockholm University; CEPR and NBER.
 12. Szczepaniak, J. Wróblewska, I., 2012, Problem-Based Learning - Pragniemy być lepsi, Forum Akademickie, nr 7-8.
 13. Tkaczyk, P., 2012, Grywalizacja, Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, Warszawa.
 14. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu