BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernatowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rataj Zuzanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wsparcie procesu dydaktycznego grami planszowymi na przykładzie gry "społeczność w działaniu"
Supporting the Educational Process with Board Games Based on the Example of the Community in Action Game
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 104-119, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Metody nauczania, Gry dydaktyczne, Polityka społeczna
Teaching method, Educational games, Societal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wykorzystanie gier planszowych w celu wsparcia procesu edukacji w ujęciu konstruktywistycznym. Na przykładzie gry planszowej "Społeczność w działaniu" przedstawiono, w jaki sposób wykorzystanie tego typu gier wpisuje się w formułę zajęć opartą na modelu D. Kolba. W artykule opisano zasady gry i jej techniczne aspekty, zadania graczy - osób uczących się, oraz przebieg rozgrywki. Wskazano najważniejsze treści programowe, które przekazywane są w jej trakcie w odniesieniu do dwóch wybranych przedmiotów realizowanych na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów oraz obserwacji uczestniczącej dokonano analizy efektów wykorzystania tego typu narzędzi w dydaktyce oraz określono role, jakie powinien przyjąć wykładowca - osoba prowadząca zajęcia.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the use of board games in supporting the educational process in the constructivist approach. Using the example of the Community in Action board game, it shows how the use of this type of game fits into the classroom formula based on D. Kolb's learning model. The article describes the rules of the game, its technical aspects, the tasks facing the players (learners), and the gameplay. Additionally, it identifies the main contents which are taught through the use of the game with regard to two subjects taught as part of the Social Policy programme at the Poznań University of Economics. Based on a survey conducted among students as well as through participant observation, the authors analyse the effects of using board games as a didactic tool and identify the roles of the teachers who use them in the classroom.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejczak, A., 2010, Projektowanie i realizacja szkoleń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Gerrits, F., Vlaar, P., 2011, Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
  3. Goffman, E., 2010, Rozgrywka w grach, w: Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
  4. Kobiela, F., 2008, Ontologiczne podstawy gier, w: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym, Monografie, nr 8, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, Wrocław, s. 20-25, źródło: http://www.academia.edu/6317128/Ontologiczne_podstawy_gier [dostęp: 30.06.2014].
  5. Kruszewski, K., 1984, Gry dydaktyczne - zarys tematu, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2.
  6. Śniadek, B., 2009, Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1 (105), s. 33-39, źródło: http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIV_KDE/sniadek.pdf [dostęp: 30.06.2014].
  7. Sylabus do przedmiotu służby społeczne i praca socjalna, polityka społeczna, specjalności: FIZUS i KS, studia stacjonarne I stopnia, rok II semestr 1, opracowanie 30.05.2012 r.
  8. Sylabus do przedmiotu praca socjalna i pomoc społeczna, polityka społeczna, specjalności FiZUS i KS, studia stacjonarne II stopnia, rok I semestr 2, opracowanie 20.05.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu