BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Akademia Morska)
Tytuł
Analiza świadomości przedsiębiorstw MSP w zakresie wartości kapitału intelektualnego
Analysis of SME (Small and Medium Enterprises) Sector Entrepreneurs' Awareness of the Value of Intellectual Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 483-495, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Enterprise management, Small business, Intellectual capital, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w grupie małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w zakresie świadomości wartości kapitału intelektualnego. Głównym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są świadome wagi wpływu kapitału intelektualnego na wartość swoich organizacji. Nie posiadają jednak narzędzi do monitorowania i prezentacji tej wartości. Możliwość weryfikacji tych zjawisk mogłaby przyczynić się do optymalnego wykorzystania tych zasobów. (abstrakt oryginalny)

In the modern economy intangible assets constitute the most valuable resource and a fundamental, permanent source of an enterprise's competitive advantage. Effective management of these resources requires one to be aware of their value. Estimating that value and specifying the effective impact of intangible asset management on the entire enterprise is a complex process. The issue of effective intangib le assetmanagement has been raised for many years, both globally and in Poland, although such consideration chiefly concerned large organizations. No widely accepted concepts in this respect have been developed so far. Entrepreneurs (particularly large enterprises) more and more often recognize the need for analysing the value of the intangible potential they possess. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Downar W., Niedzielski P. (2010), Skweres-Kuchta M., Audyt innowacyjności. Raport z badań pilotażowych, Szczecin.
  2. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał Intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Intellectual Capital Statements - Made in Europe (Bilans Wartości Niematerialnych - ICaS, http://pkpplewiatan.pl/ opinie/aktualnosci/2008/1/kapita322_finansowy_i_kapita322_intelektualny_szans261).
  4. Raport "Kapitał Intelektualny Polski", http://zds.kprm.gov.pl/o-raporcie.
  5. Rzempała J., Skweres-Kuchta M. (2010), Audyt innowacyjności i kapitału intelektualnego jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 582, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu