BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankowski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw
The Shareholder Value Influence on Financializtion of Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 497-510, tab., bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Wartość dla akcjonariuszy, Zarządzanie wartością, Teoria finansów
Shareholder Value (SHV), Value management, Financial theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie wpływu koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariuszy na zjawisko finansjalizacji podmiotów realnej sfery gospodarki, jakimi są przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter kognitywny. Zawarte w nim rozważania wyrażają poglądy autora na omawiane zagadnienie, wypracowane w wyniku przeprowadzonych studiów nad literaturą tematu. Mogą w konsekwencji stanowić przyczynek do głębszej i krytycznej dyskusji o skutkach idei zarządzania wartością na zmiany zachowań współczesnych przedsiębiorstw i postępujący wzrost stopnia finansjalizacji ich aktywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article aim is to discuss the impact of the shareholder value management on the real economy financialisation, especially the financialisation of companies. Article has a cognitive character. It presents author point of view on this subject, based on the literature review. Consequently, the article can contribute to a deeper and critical discussion about the influence of shareholder value management on contemporary enterprises behavior changes and degree of their economic activity financialisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackley G. (1951), The Wealth - Saving Relationship, "Journal of Political Economy", April.
 2. Aglietta M. (2000), Shareholder Value and Corporate Governance: Some Tricky Questions, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 146-159.
 3. Aglietta M., Breton R. (2001), Financial Systems, Corporate Control and Capital accumulation, "Economy and Society" vol. 30, no. 2, s. 433-466.
 4. Boyer R. (2000), Is a Finance-led Growth Regime a Viable Alternative to Fordism? A Preliminary Analysis, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 111-145.
 5. Casey T. (2011), Financialization and the Future of the Neo-liberal Growth Model, Political Studies Association Conference Proceedings.
 6. Crotty J. (1990), Owner-Management Conflict and Financial Theories of Investment Instability: A Critical Assessment of Keynes, Tobin, and Minsky, "Journal of Post Keynesian Economics" vol. 12, s. 519-542.
 7. Dembinski P. (2012), Finansjalizacja - klęska urodzaju w gospodarce, http://m.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/ finansjalizacja-kleska-urodzaju-w-gospodarce (24.01.2012).
 8. Dore R. (2008), Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons, Oxford University Press.
 9. Epstein G. (2006), Introduction: Financialization and the World Economy, w: Financialization and the World Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, s. 3-16.
 10. Fama E.F. (1980), Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy" vol. 88, s. 288-309.
 11. Falkowski M. (2011), Financialization of Commodities, "Contemporary Economics" vol. 5, no. 4, s. 4-17.
 12. Fligstein N. (2001), The Architecture of Markets, Princeton University Press, Princeton.
 13. Foster J.B. (2007), The Financialization of Capitalism, "Monthly Review" no. 11.
 14. Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K. (2000), Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 80-110.
 15. Gwiazdowski R. (2008), Bankokracja, "Przekrój", 23.10.2014.
 16. Höpner M. (2001), Corporate Governance in Transition: Ten Empirical Findings on Shareholder Value and Industrial Relations in Germany, Max Planck Institute for the Study of Societies, "Working Paper" no. 5.
 17. Hughes J. (2006), Investor Interest Spurs New Commodity Indices, "Financial Times" z 31.05.2014 r.
 18. Jajuga K. (2014), W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, w: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj i S. Owsiak, PWE, Warszawa, s. 147-157.
 19. Jensen M.J. (1998), The Takeover Controversy: Analysis and Evidence, w: The Revolution in Corporate Finance, red. J. Stern, D. Chew, 3rd ed., Blackwell, Malden MA.
 20. Jensen M.J. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "American Economic Review" vol. 76, s. 323-329.
 21. Jensen M.J., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, s. 305-360.
 22. Kamela-Sowińska A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 107-115.
 23. Kąsek L., Lubiński M. (2010), Hyman Minsky - wczoraj i dziś, "Współczesna Ekonomia - Contemporary Economics" vol. 4, no. 1, s. 5-20.
 24. Kowalik T. (2009), www.Polska Transformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 25. Krippner G. (2011), Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Oxford.
 26. Krippner G. (2005), The Financialization of American Economy, "Socio-Economic Review" no. 3, s. 173-208.
 27. Lazonick W., O'Sullivan M. (2000), Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 13-35.
 28. Mączyńska E. (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 9, s. 43-70.
 29. Minsky H.P. (1992), The Financial Instability Hypothesis, The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, no. 74.
 30. Modigliani F., Ando A. (1963), The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, "American Economic Review" vol. 53.
 31. Modigliani F., Brumberg R. (1954), Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross--Section Data, w:, Post Keynesian Economics, red. K. Kurihara, Rutgers University Press, New Brunswick NJ.
 32. Morin F. (2000), A Transformation in the French Model of Shareholding and Management, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 36-53.
 33. Orhangazi O. (2008), Financialization and Capital Accumulation in the Non-financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003, "Cambridge Journal of Economics" vol. 32, s. 863-886.
 34. Paley T.I. (2007), Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies Working Paper, no. 525, Washington DC.
 35. Rappaport A. (1998), Creating Sharholder Value, The Free Press, New York.
 36. Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki. "Ekonomista" no. 2, s. 207-220.
 37. Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" no. 3, s. 281-301.
 38. Rauh J.D., Kaplan S.N. (2010), Wall Street and Main Street: What Contributes to the Rise in the Highest Incomes?, "Review of Financial Studies" vol. 23, s. 1004-1050.
 39. Salento A. (2014), Financialization of Companies and Shareholders Value Maximization in Italy, http://ssrn.com/ abstract=2375113.
 40. Stockhammer E. (2013), Financialization and the Global Economy, w: The Political Economy of Financial Crises, red. M.H. Wolfson, G.H. Epstein, Oxford University Press, New York, s. 512-525.
 41. Stockhammer E. (2004), Financialization and the Slowdown of Accumulation, "Cambridge Journal of Economics" vol. 28, s. 719-741.
 42. Stockhammer E. (2005), Shareholder Value Orientation and the Investment-Profit Puzzle, "Journal of Post Keynesian Economics" vol. 28, s. 193-215.
 43. Tobin J. (1961), Money, Capital, and Other Stores of Value, "American Economic Review" vol. 51, s. 26-37.
 44. Tobin J., Brainard W. (1963), Financial Intermediaries and the Effectiveness of Monetary Control, "American Economic Review" vol. 53, s. 383-400.
 45. Tomaskovic-Devey D., Lin K.H. (2012), Income Inequality, Economic Rents and the Financialization of the US Economy, "American Sociological Review" vol. 76, s. 539-559.
 46. Toporowski J., Moja Polska i moje podejście do ekonomii, http://www.pte.pl/314_ekonomisci_polscy_w_swiecie_pte.html (20.02.2012).
 47. Useem M. (1996), Investor Capitalism: How Money Managers are Changing the Face of Corporate America, Basic Books, New York.
 48. Van Treeck T. (2008), Reconsidering the Investment-Profit Nexus in Finance-led Economies: an ARDL-based Approach, "Metroeconomica" vol. 59, s. 371-404.
 49. Williams K. (2000), From Shareholder Value to Present-day Capitalism, "Economy and Society" vol. 29, no. 1, s. 1-12.
 50. Wiśniewski P. (2014), Nowe miary finansjalizacji, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 325-333.
 51. Wray L.R. (2008), Macroeconomics Meets Hyman P.Minsky: The Financial Theory of Investment, The Levy Economics Institute and University of Missouri-Kansas City, "Working Paper" no. 543.
 52. Wrzesiński M. (2014), Finansjalizacja gospodarki - fakty czy mity?, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 293-306.
 53. Zaremba A. (2013), Is Financialization Killing Commodity Investments?, November 4th, http://ssrn.com/abstract=2349903.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu