BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabaciński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Cechy przedsiębiorstw będących celem przejęcia w świetle dotychczasowych badań
Characteristics of Takeover Targets - Literature Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 525-536, tab., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Finanse przedsiębiorstwa, Prognozowanie
Mergers and acquisitions, Enterprise finance, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie systematyki czynników, które mogą determinować podatność podmiotów gospodarczych na stanie się celem przejęcia. W toku tak postawionego celu przeprowadzono studia literaturowe, które ze względu na charakter podejmowanego zagadnienia dotyczyły głównie literatury anglojęzycznej. Wartością artykułu jest całościowe spojrzenie na problem cech podmiotów przejmowanych poprzez analizę badań powstałych w dłuższym okresie czasu i dotyczących rynku kontroli obecnego w wielu krajach, a także próba wydzielenia cech o charakterze uniwersalnym. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to systematize possible takeover targets characteristics. To do so, literature review has been made. Author analyzed research published between 1971 and 2009 including market for corporate control in many countries. Some common takeover targets characteristics have been shown and systematized, which is the main value of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcande N., Espitia M. (2003), The Characteristics of Takeover Targets: The Spanish Experience 1991-1997, "Journal of Management and Governance" vol. 7, s. 1-26.
 2. Allen&Overy (2013; 2014), M&A Index, www.allenovery.com/publications/Pages/default.aspx (25.01.2015).
 3. Altman E.I. (1966), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" vol. 23, s. 589-609.
 4. Ambrose B.W., Megginson W.L. (1992), The Role of Asset Structure, Ownership Structure, and Takeover Defenses in Determining Acquisition Likelihood, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 27, no. 4, s. 575-589.
 5. Asquith P. (1983), Merger Bids, Uncertainty, and Stockholder Returns, "Journal of Financial Economics" vol. 11, s. 51-83.
 6. Barnes P. (1990), The prediction of takeover targets in the UK by means of multiple discriminant analysis, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 17, no. 1.
 7. Barnes P. (1998), Can takeover targets be identified by statistical techniques? Some UK evidence, "The Statistician" vol. 47, no. 4.
 8. Bartley J.W., Boardman C.M. (1990), The Relevance of Inflation Adjusted Accounting Data to the Prediction of Corporate Takeovers, "Journal of Business and Accounting" vol. 17, s. 53-72.
 9. Beaver W.H. (1966), Financial Ratios as Predictors of Failure. Empirical Research in Accounting: Selected Studies, "Journal of Accounting Research" s. 71-111.
 10. Belkaoui A. (1978), Financial ratios as predictors of Canadian takeovers, "Journal of Business Finance and Accounting" vol. 5, no. 1, s. 93-108.
 11. Brar G., Giamouridis D., Liodakis M. (2009), Predicting European Takeover Targets, "European Financial Management" vol. 15, no. 2, s. 430-450.
 12. Bredley M, Desai A., Kim E.H. (1983), The Rationale Behind Interfirm Tender Offers: Information or Synergy?, "Journal of Financial Economics" vol. 11, s. 183-206.
 13. Bruner R.F. (2002), Does M&A pay? A survey of evidence for the decision-maker, "Journal of Applied Finance" vol. 12, no.1, s. 48-68.
 14. Dodd P., Ruback R. (1977), Tender Offers and Stockholder Returns: An Empirical Analysis, "Journal of Financial Economics" vol. 5, s. 351-373.
 15. Gort M. (1969), An Economic Disturbance Theory of Mergers, "Quarterly Journal of Economics" vol. 83, s. 624-642.
 16. Jensen M.C., Ruback R.S. (1983), The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence, "Journal of Financial Economics" vol. 11, s. 5-50.
 17. Jensen M.C. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "American Economic Review" vol. 76, s. 323-329.
 18. Kabaciński B. (2013), Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, "Zarządzanie i finanse" nr 2, cz. 4, s. 231-242.
 19. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych, WIG-PRESS, Warszawa.
 20. Lewellen W.G. (1971), A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Mergers, "Journal of Finance" vol. 26, s. 521-537.
 21. Machała R. (2007), Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, UNIMEX, Wrocław.
 22. Manne H.G. (1965), Mergers and the Market for Corporate Control, "Journal of Political Economy" vol. 73, s. 110-120.
 23. Martin K.J., McConnell J.J. (1991), Corporate Performance, Corporate Takeovers, and Management Turnover, "Journal of Finance" vol. 46, s. 671-687.
 24. Monroe R.J., Simkowitz M. (1971), A Discriminant Analysis Function for Conglomerate Targets, "Southern Journal of Business" vol. 38, s. 1-16.
 25. Morck R., Shleifer A., Vishny R. (1988), Characteristics of Targets of Hostile and Friendly Takeovers, w: Corporate Takeovers: Causes and Consequences, red. A.J. Auserbach, Chicago University Press, Chicago.
 26. Myers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investor Do Not Have, "Journal of Financial Economics" vol. 13, s. 187-221.
 27. Palepu K.G. (1986), Predicting takeover targets: a methodological and empirical analysis, "Journal of Accounting and Economics" vol. 8, s. 3-35.
 28. Perepeczo A. (2009), Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa: wyniki badań zagranicznych i krajowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 29. Powell R.G. (2004), Takeover Prediction Models and Portfolio Strategies: A Multinomial Approach, "Multinational Finance Journal" vol. 8, no. 1 & 2, s. 35-72.
 30. Scott J. (1977), Bankruptcy, Secured Debt and Optimal Capital Structure, "Journal of Finance" vol. 32, s. 1-20.
 31. Stevens D.L. (1973), Financial Characteristics of Merged Firms: a Multivariate Analysis, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 8, s. 149-158.
 32. Stulz R.M., Johnson H. (1985), An Analysis of Secured Debt, "Journal of Financial Economics" vol. 14, s. 501-521.
 33. Szyszka A. (2002), Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, w: Zarządzanie finansami: klasyczne zasady - nowoczesne metody. Tom I, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 34. Tsagkanos A., Georgopoulos A., Siriopoulos C., Koumanakos E. (2008), Identification of Greek Takeover Targets and Coherent Policy Implications, "Review of Development Economics" vol. 12, no. 1, s. 180-192.
 35. Wansley W., Lane W. (1983), A Financial Profile of Merged Firm. "Review of Business and Economics, Fall, s. 87-98.
 36. Weston J.F., Chung K.S., Hoag S.E. (1990), Mergers, Restructuring and Corporate Control, Prientice Hall, Nowy Jork.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu