BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć
Alternative Financing of Mergers and Acquistions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 537-546, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Finansowanie mezzanine, Fuzje i przejęcia, Wykup lewarowy, Źródła finansowania
Mezzanine finance, Mergers and acquisitions, Leveraged buy-out (LBO), Source of financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedsiębiorstwa dążą do uzyskania dominującej pozycji na rynku poprzez rozwój i rozszerzenie aktualnej skali działania czy też jej dywersyfikację. Jednym ze sposobów dokonania takiej zmiany w firmie może być przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć. W tym celu szczególnie ważne jest finansowanie takich transakcji, dlatego wykorzystanie mezzanine, stanowiącego połączenie kapitału własnego i długu, wydaje się być właściwe. Celem artykułu jest wskazanie istoty fuzji i przejęć, a zwłaszcza ukazanie specyfiki i struktury finansowania w formie mezzanine. (abstrakt oryginalny)

Business scale development and sales diversification are main companies ideas to increase their market position. One of the most important transaction to reach higher level of development or leadership on the market is to make mergers and acquisitions (M&A).. What matters most is to find appropriate financing which could be well used in transaction. Mezzanine is a connection between equity and debt and could be available and proper to M&A. The main aim of article is to show essence of M&A transactions and especially focus on specificity and structure of mezzanine financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danbolt J., Maciver G. (2012), Cross-border versus Domestic Acquisitions and the Impact on Shareholder Wealth, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 39, issue 7&8.
  2. Koller T., Goedhart M., Wessels D. (2005), Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons.
  3. Krishnamurti C., Vishwanath S.R. (2008), Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Business Books from SAGE, London.
  4. Marks K.H., Robbins L.E., Fernandez G., Fukhouser J.P., Williams D.L. (2009), The handbook of financial growth. Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions, Second Edition, Wiley.
  5. Pasiouras F., Tanna S., Gaganis Ch. (2011), What Drives Acquisitions in the EU Banking Industry? The Role of Bank Regulation and Supervision Framework, Bank Specific and Market Specific Factors, "Financial Markets, Institutions and Instruments" vol. 20, issue 2, Maj.
  6. Povaly S. (2007), Private Equity Exits Divestment Process Management for Leveraged Buyouts, Berlin Heidelberg: Springer Press, s. 87.
  7. Shi W., Prescott J.E. (2011), Sequence Patterns of Firms' Acquisitions and Alliance Behaviour and their Perfomance Implications, "Journal of Management Studies" vol 48, issue 5: 1064.
  8. Siedlecki R. (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
  9. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
  10. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka (2006), red. W. Pluta, w: J. Węcławski, Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu