BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ocieszak Marcin (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Skutki finansowe fuzji i przejęć w Polsce w latach 2003-2009 oceniane na podstawie danych księgowych
Financial Performance After M&A Transactions in Poland (2003-2009)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 559-569, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Korporacje, Księgowość
Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Corporation, Bookkeeping
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Artykuł ma na celu sprawdzenie, czy wyniki finansowe przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy konsolidacyjne w Polsce uległy poprawie, czy pogorszeniu na skutek przejęć. Metodologia badania - Do weryfikacji hipotez posłużą testy statystyczne dla różnic median i średnich. Wynik - Wyniki badania wskazują na pogarszanie się wyników finansowych spółek na skutek fuzji i przejęć. Sugerują też, że spółki przejmowane charakteryzowały się znacznie gorszymi wynikami finansowymi przed transakcją niż spółki przejmujące. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi pierwsze w Polsce opracowanie na tak dużej próbie liczącej 130 transakcji fuzji i przejęć, zbliżając się pod względem metodycznym do literatury zagranicznej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Verifying whether operation performance of companies involved in M&A processes in Poland increased or decreased after the transaction Design/methodology/approach - Verifying hypothesis using change model and testing differences of median and average with t-student and Wilcoxon sign rank models Findings - The results indicate a worsening of the financial results after merger. Also suggest that the targets had worse operational results before the merger than the acquiring companies but after the transaction targets improved significantly Originality/value - First in Poland study on such a large sample of 130 mergers and acquisitions with focus on various cash flows measures used in the international literature (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal A., Jaffe J.F., Mandelker G.N. (1992), The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of an Anomaly, "The Journal of Finance" vol. 47, no 4, s. 1605-1621.
 2. Baker R.D., Limmack R.J. (2002), UK takeovers and acquiring company wealth changes: the impact of survivorship and other potential selection biases on post-outcome performance, University of Stirling, Working Paper, s. 12, www.papers.ssrn.com.
 3. Clark K., Ofek E. (1994), Mergers as a means of restructuring distressed firms: an empirical investigation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 29, no. 4, s. 541-565.
 4. Ghosh A. (2001), Operating Performance Really Improve Following Corporate Acquisitions?, "Journal of Corporate Finance" vol. 7.
 5. Healy P.M., Palepu K.G., Ruback R.S (1992), Does Corporate Performance Improve After Mergers?, "Journal of Financial Economics" vol. 31.
 6. Hogarty T. (1970), The Profitability of Corporate Mergers, "Jounal of Business".
 7. Heron R., Lie E. (2002), Operating performance and the method of payment in takeovers, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 37, no. 1, s. 137-155.
 8. Jensen M.C., Ruback R.S. (1983), The market for corporate control: The scientific evidence, "Journal of Financial economics" vol. 11, no. 1, s. 5-50.
 9. Kalinowska A., Mielcarz P. (2014), Methods of Payment in M&A Transactions and the Operational Performance of Acquirers, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 739-746; www.wneiz.pl/frfu.
 10. Kelley E.M. (1967), The Profitability of Growth through Mergers, University Park: Pennsylvania State University Press.
 11. Kruse T.A., Park H.Y., Park K., Suzuki K. (2007), Long-term performance following mergers of Japanese companies: The effect of diversification and affiliation, "Pacific-Basin Finance Journal" vol. 15, no. 2, s. 154-172.
 12. Lev B., Mandelker G. (1972), The microeconomic consequences of corporate mergers, "Journal of Business", s. 85-104.
 13. Linn S.C., Switzer J.A. (2001), Are Cash Acquisitions Associated with Better Postcombination Operating Performance than Stock Acquisitions, "Journal of Banking and Finance" vol. 25.
 14. Luty P. (2014), Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 75, s. 69-82.
 15. Limmack R.J. (1991), Corporate mergers and shareholder wealth effects: 1977-1986, "Accounting and Business Research" vol. 21, no. 83.
 16. Mandelker G. (1974), Risk and return: The case of merging firms, "Journal of Financial Economics" vol. 1, no. 4, s. 303-335.
 17. Moeller S.B., Schlingemann F.P., Stulz R.M.(2003), Do shareholders of acquiring firms gain from acquisitions?, NBER Working Paper Series.
 18. Perepeczo A. (2010), Ocena efektów finansowych łączenia spółek, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński nr 20, s. 115-133.
 19. Powell R.G., Stark A.W. (2005), Does operating performance increase post-takeovers for UK takeovers? A comparison of performance measures and benchmarks, "Journal of Corporate Finance" vol. 11.
 20. Rahman R.A., Limmack R.J. (2004), Corporate acquisitions and the operating performance of Malaysian companies, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 31, no. 3-4, s. 359-400.
 21. Rutkowski A. (2001), Efekt synergii w procesach fuzji i przejęć, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 137.
 22. Sudarsanam S., Mahate A.A. (2003), Glamour acquirers, method of payment and post-acquisition performance: The UK Evidence, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 30.
 23. Switzer J.A. (1996), Evidence on Real Gains in Corporate Acquisitions, "Journal of Economics and Business", vol. 48.
 24. Sharma D.S., Ho, J. (2002), The impact of acquisitions on operating performance: some Australian evidence, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 29, no. 1-2, s. 155-200.
 25. Wróbel P. (2002), Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" nr 4, s. 23-27.
 26. Yeh T., Hoshino Y. (2001), Ownership structure, board, bank control and shareholders' wealth: from evidence of Japanese acquirers, w: Proceedings of the 9th Conference of Nippon Finance Association, Tokyo, June 2-3, 2001, s. 182-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu