BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Orliński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)
Models of Financing Development and Cash Flow Including the Companies Listed on the NewConnect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 486-495, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Przepływy pieniężne, Źródła finansowania
NewConnect market, Cash flows, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawidłowe funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu, w tym również w sektorze małych i średnich podmiotów, związane jest z zapewnieniem mu zrównoważonego rozwoju, pozwalającego na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wymaga to aktywnego wykorzystania szans jakie stwarza rynek finansowy i ograniczenia występujących zagrożeń. W artykule uwzględniono główne modele finansowania rozwoju w powiązaniu ze zmianami poziomu i struktury przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest analiza i ocena związku pomiędzy wyborem modelu finansowania rozwoju a gotówkowymi efektami działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Proper operation of the modern enterprise, included small and medium companies, is connected with their sustainable development which allows to achieve and maintain competitive advantage. This requires the active use of the opportunities which are created on financial market and reduce existing threats. The choice of source of financing companies is connected with changes in the structure and level of cash flows. The presented article describes the main models of financing development in conjunction with changes in the structure and level of cash flows.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010.
  2. Kołosowska B., Buszko M., Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
  3. Kordela D., New Connect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
  4. Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
  5. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  6. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
  7. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
  8. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu