BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Giełda papierów wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Warsaw Stock Exchange as a Potential Financial Source for the SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 496-507, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek kapitałowy
Stock market, Source of financing, Small business, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo że tworzą ponad 50% polskiego PKB i 2/3 miejsc pracy, napotykają na znacznie ograniczone możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój. Można więc zadać pytanie - jakie źródła oprócz kapitału własnego i kredytów pozostają do dyspozycji właścicieli przedsiębiorstw tej wielkości? Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu prywatyzacji, Giełda Papierów Wartościowych coraz intensywniej zaczyna poszukiwać nowych alternatyw, które zapewnią jej dalszy rozwój. NewConnect stało się zjawiskiem zainicjowanym i znanym. Gdzie zatem dalej upatrywać kierunku rozwoju? Czy polski przedsiębiorca jest gotowy do współpracy z GPW? W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące oszacowania liczby rzekomych przedsiębiorstw, odpowiadających uwarunkowaniom, jakie stawia przed potencjalnymi debiutantami GPW. Równocześnie wskazuje się na niedostatek i ograniczenie dostępu do danych gromadzonych przez GUS oraz skutecznego zarządzania gospodarką finansową małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises, although make up more than 50% of Polish Gross Domestic Product and 2/3 of the jobs, face a significantly reduced ability to acquire capital for development. The question arises, what sources, in addition to equity and loans are available to business owners of this size? It should be emphasized that after the privatization process completion, Warsaw Stock Exchange increasingly searches for new alternatives that ensure its further development. NewConnect has become an initiated phenomenon and known as well. What will be further direction of development? Is Polish trader ready to cooperate with WSE? This article attempts to answer the question about estimated number of potential companies that match determinants posed by potential newcomers Stock Exchange. At the same time points to the scarcity and restricted access to data collected by Central Statistical Office and the effective management of financial management of small and medium-sized enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004-2012 r., GUS, Warszawa 2006-2014.
 4. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012.
 5. Harwood A., Konidaris T., SME Exchanges in Emerging Market Economies. A Stocktaking of Development Practices, WBG, Policy Research Working Paper 7160, 2015.
 6. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warszawa 2010.
 7. Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 8. Kordela D., NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
 9. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 11. Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2010.
 12. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011-2014, GUS, Warszawa 2011-2014.
 13. Mikołajek-Gocejna M., IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007-2013, GUS, Warszawa 2007-2013.
 15. Wasilewska H., Jankowska A., Emisja akcji w drodze oferty publicznej na przykładzie spółek giełdowych, "Bank i Kredyty" 2005, nr 6.
 16. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, 2004-2013, GUS, Warszawa 2005-2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu