BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych
Regular and Specially Designated Dividends in Small and Medium Sized Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 508-516, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Spółki kapitałowe, Polityka finansowa przedsiębiorstwa
Dividend policy, Dividend, Capital company, Enterprise financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównano i scharakteryzowano klasyczne, regularne dywidendy oraz dywidendy specjalnie (specialty designated dividends), jako dwa główne instrumenty płatności inwestorskich w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Autor analizuje znaczenie obu instrumentów polityki płatności inwestorskich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w mniejszych przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono główne zalety i wady tych instrumentów w praktyce zarządzania dywidendą, a także dokonano analizy głównych różnic między dywidendą regularną a specjalną.(abstrakt oryginalny)

The article compares and characterizes regular dividends and specially designated dividends, as two main instruments of investor's payments. Author examines its importance, with particular emphasis on its use in medium and small sized enterprises. The article presents the main advantages and disadvantages of this instruments for the practice of dividend management in small and medium companies and also analyzes the main differences between the regular / special dividends, and other dividend policy tools.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Payout policy in the 21st century, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 57/wrzesień.
  2. Global Dividends Payout, "Financial Times", 24.02.2014.
  3. Leading group dividends set to creep ahead, "Financial Times", 16.02.2015.
  4. Zarębski S., Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicznych, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance" 2013, nr 2/2, red. P. Antonowicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  5. Zarębski S., Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Zarębski S., Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu