BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Anna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie
Early Warning Systems for Crisis Management in SMEs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 538-547, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System wczesnego ostrzegania
Crisis situations, Crisis prevention, Small business, Early warning system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System wczesnego ostrzegania odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu sytuacją kryzysową w MSP, w szczególności odnoszącą się do wykrywania słabych sygnałów z otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego, co umożliwia przewidywanie oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego ostrzegania oraz jego funkcje, procedurę wdrażania systemu wczesnego ostrzegania oraz opisano proces wykrywania sygnałów ostrzegawczych. Przedstawiono również wyniki badań, zgodnie z którymi 1) większość małych przedsiębiorstw nie stosuje żadnych narzędzi ostrzegawczych oraz 2) najczęściej stosowane narzędzia ostrzegawcze to spotkania z pracownikami (spotkania kontrolne) oraz tworzenie raportów - kontrola różnych obszarów działalności.(abstrakt oryginalny)

Early warning system plays an important role for crisis management in SMEs, in particular relating to the detection of weak signals from the external and internal environment, which allows the prediction and prevention of crisis situations in the company. The article discusses an early warning system and its functions, the procedure for implementing an early warning system, and describes the process of detection of warning signals. It also presents the results of studies that show that the majority of small enterprises do not use any warning tool, while the number of companies which apply warning tools increases with the size of the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedenik N.O., Drilo D.D., Labaš D., Early Warning System - Theoretical and Empirical Analysis, "Conference Proceedings: International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES)" 2012.
 2. Cabała P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, Kraków 2004.
 3. Kachniarz T., Niewiadomski Z., Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza IGPiK 1994.
 4. Krystek U., Moldenhauer R., Handbuch Krisen- und Restrukturierungsmanagement: Generelle Konzepte, Spezialprobleme, Praxisberichte, Kohlhammer, Stuttgart 2007.
 5. Mitroff I.I., Pearson C.M., Crisis management: A diagnostic guide for improving your organization's crisis-preparedness, San Francisco 1993.
 6. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 7. Sheaffer Z., Richardson B., Rosenblatt Z., Early-Warning-Signals Management: A Lesson from the Barings Crisis, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 1998, nr 6.
 8. Walas-Trębacz J., Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Przemyśl, ORGMASZ, 2012.
 9. Whitney J. O., Turnaround management every day, Harvard Business Review 1987.
 10. Wisenblit J.Z., Crisis Management Planning Among U.S. Corporations: Empirical Evidence and a Proposed Framework, National Emergency Training Center 1989.
 11. Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu