BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Marian (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu)
Tytuł
Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
The Application of Business Process Management Systems in Small and Medium Sized Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 548-559, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami biznesowymi, Systemy informatyczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business Process Management (BPM), Computer system, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (TQM, ISO, ERP) implikuje po stronie zarządzających koniczność podejmowania pogłębionej refleksji definiowanej jako "podejście procesowe". Powyższe działania w zakresie uprocesowienia modelu zarządzania firmą napotyka na wiele barier, zarówno o charakterze organizacyjnokulturowym, jak i technologicznym. W artykule podjęto próbę oceny użyteczności systemów informatycznych klasy BPMS dla małych firm działających w ramach sektora MSP. Opisano takie zagadnienia jak: przegląd funkcjonalny aplikacji BPMS, charakterystykę projektów BPM, analizę poziomu dojrzałości procesowej w polskich firmach oraz ocenę koncepcji BPM, jak też samego oprogramowania klasy BPMS dla firm sektora MSP w zakresie tworzenie obszarów rozwoju wartości.(abstrakt oryginalny)

Integrated Management Systems (TQM, ISO, ERP) development has a big impact on the management model defined as a "process approach". Nevertheless, all this type of projects have to deal with all kind of barriers and obstacles in terms of organizational and cultural development and technological change. In the following paper, there are analyzed the major benefits of Business Process Management Systems (BPMS) in area of Small and Medium Enterprises (SME) activities. The analysis consists of: the Business Process Management Systems overview, the introduction to Business Process Management (BPM) implementation projects, the level of BPM concept evaluation in Polish enterprises and the BPM concept and BPMS IT standards for SME from added value point of view analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badurek J., Strategia procesowa. Czynniki sukcesu, "Zarządzanie procesami", raport specjalny "Computerworld", 10.2008.
 2. Bartoszewicz G., Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Bugdol M., Goranczewski B., Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach. Koncepcje, metody i narzędzia, Wyd. PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2011.
 4. Gawin B., Marcinkowski B., Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013.
 5. Ignacik I., Sitech: Mapowanie procesów, które ma sens, materiały branżowe dostępne w ramach "Akademia Wiedzy BCC", www.bcc.com.pl (30.06.2007).
 6. Krupa M., Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa. Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 752, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 7. Müller R., Rupper P., Proces Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Astrum, Wrocław 2000.
 8. Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM, Carrywater Group SA, Portal "Procesowcy. pl", wrzesień 2012, www.procesowcy.pl, (15.11.2014).
 9. Paluchowski P., Myślenie strategiczne jako kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich firm w Polsce na przykładzie Korbank Sp. z o.o., w: Budowanie konkurencyjności organizacji, red. A. Becht, Media Press, Łódź 2009.
 10. Piasecki Ł.J., Optymalizacja procesów w biznesie, dodatek branżowy "Zarządzanie procesami i dokumentami. BPM i Document Flow", "Computerworld", 06.2009.
 11. Rzepka M., Wykorzystanie narzędzi BPR do wdrożenia systemu SAP. Modelowanie procesów biznesowych, materiały branżowe dostępne w ramach "Akademia Wiedzy BCC", www.bcc.com.pl (30.06.2007).
 12. Sieniawska M., Czy "Procesowiec" = Agent zmiany?, www.procesowcy.pl (25.05.2014).
 13. Szelągowski M., Konieczność indywidualizacji procesów biznesowych, www.procesowcy.pl (10.08.2014).
 14. Ubysz J., Tożsamość BI, "CIO. Magazyn Dyrektorów IT", 01.2006.
 15. Warno L., Biznesowa indolencja - czy sposób na inteligentne zarządzanie?, "CIO. Magazyn Dyrektorów IT", 12.2005.
 16. Wyskwarski M., Wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu