BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej
Sources, of Information for Innovation Activity in Micro and Small Industrial Enterprises in Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 567-574, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Źródła informacji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Information source, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na terenie województw Polski wschodniej. Badanie miało na celu określenie wpływu zróżnicowanych determinant na aktywność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główną hipotezą badawczą jest zatem twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych jest uzależniona od zróżnicowanych uwarunkowań, które wpływają na te podmioty, przy czym źródła informacji dla innowacji mogą stymulować ten obszar działalności różnokierunkowo. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym źródeł działalności innowacyjnej, wzięło udział 763 przedsiębiorstwa przemysłowe, funkcjonujące w Polsce wschodniej w latach 2010-2012.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to find the significance of the use of probit modeling and the impact of sources of information for innovation activity , especially investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and the source of information can be influenced in different directions. The research was made among 763 micro and small industrial enterprises in Eastern Poland in 2010-12.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, nr 2.
  2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
  3. Dzikowski P., Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
  4. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
  5. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
  6. Tomaszewski M., Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008-2010, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 4.
  7. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo, MNiSW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu