BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw
The Influence of Tax Compliance Gap on the Economic Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 601-611, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Podatki, Przedsiębiorstwo, Luka podatkowa
Taxes, Enterprises, Tax gap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Luka podatkowa to problem, który dotyka nie tylko państwo, ale także przedsiębiorstwa. Istnienie luki podatkowej zaburza konkurencję między przedsiębiorstwami legalnie płacącymi podatki a podmiotami działającymi w szarej strefie gospodarki. Luka podatkowa może także prowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych uczciwych podatników na skutek przerzucenia na nich przez państwo ciężaru niezapłaconych podatków. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane ograniczeniem wielkości luki podatkowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatkowej.(abstrakt oryginalny)

The problem of tax compliance gap is harmful not only for the state but also for enterprises. Existence of tax compliance gap distorts the competition between firms that pay taxes legally and those that operate in shadow economy. Tax compliance gap can also cause the rise in tax burdens of honest taxpayers because the state may flip unpaid taxes on them. Accordingly as well state as enterprises should be interested in bounding the tax compliance gap. The aim of paper is to answer the question if one can effectively decrease this problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allingham M., Sandmo A., Income tax evasion: a theoretical analysis, "Journal of Public Economics" 1972, t. 1, nr 3-4.
 2. Alm J., Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments, and Field Studies, Tulane Economics Working Paper Series, Working Paper 1213, 2013.
 3. Blackwell C., A Meta-Analysis of Tax Compliance Experiments, International Center for Public Policy Working Paper Series at Andrew Young School of Policy Studies 2007, nr 7.
 4. Bobek D.D., Roberts R.W., Sweeney J.T., The Social Norms of Tax Compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States, "Journal of Business Ethics" 2007, t. 74, nr 1.
 5. Dhami, S., al-Nowaihi A., Why do people pay taxes? Prospect theory versus expected utility theory, "Journal of Economic Behavior and Organization" 2007, t. 64 (1).
 6. Feld L.P., Frey B.S., Trust breeds trust: How taxpayers are treated, "Economics of Governance" 2002, t. 3, nr 2.
 7. Hashimzade N., Myles G.D., Tran-Nam B., Application of behavioral economics to tax evasion, "Journal of Economic Surveys" 2012, DOI: 10.1111 / j.1467-6419.2012.00733.x.
 8. Łapiński K., Peterlik M, Wyżnikiewicz B, Szara strefa w polskiej gospodarce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014.
 9. Niesiobędzka M., Zachowania podatników w świetle teorii perspektywy, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 10. Raport: Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać?, PWC 2014.
 11. Raport: Straty Skarbu Państwa w VAT, PWC 2013.
 12. Slemrod J., Blumenthal M., Christian C., Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota, "Journal of Public Economics" 2001, t. 79, nr 3.
 13. Weber T.O. Fooken J., Herrmann B., Behavioural Economics and Taxation, Working Paper 2014, nr 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu