BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterska Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Huterski Robert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zdunek-Rosa Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Relations of Credit and Loan Debt and Taxation to Revenues from Sales in Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 612-622, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Pożyczki, Podatek dochodowy od osób prawnych, Przychody przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business activity lending, Loans, Corporate income tax, Revenues of companies, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu różnic i podobieństw między mikrofirmami i małymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami średnimi w relacjach obciążeń kredytami i pożyczkami oraz opodatkowaniem w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Zróżnicowane kształtowanie się powyższych relacji pozwoliło na sformułowanie ogólnego wniosku, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa mogą reagować inaczej lub z innym nasileniem niż średnie przedsiębiorstwa na zmiany w dostępności i cenie kredytów i pożyczek, a także na zmiany w regulacjach podatkowych.(abstrakt oryginalny)

This article contains a review of differences and similarities between micro and small firms compared to medium-size enterprises in relations of credit and loan debt and taxation to revenues from sales. Diversified course of these relations allowed to state a general conclusion that micro and small firms may react in different way and different intensity than medium enterprises to changes in availability and price of credits and loans, and also to changes in taxation regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek-Jaworska A., Dzik A., Nehrebecka N., Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2012, Materiały i Studia nr 304, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2014.
 2. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011- 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 3. Raport o sytuacji banków w 2007, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 4. Raport o sytuacji banków w 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 5. Raport o sytuacji banków w 2013, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 6. Roczniki Statystyczne RP za lata 2005-2003, GUS, Warszawa.
 7. Sierpińska M., Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna, w: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, red. M. Sierpińska, T. Jachna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Tarnawa A., Dostęp do finansowania a perspektywy rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012.
 9. Tokarski A., Elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa, w: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, red. B. Kołosowska, E. Chojnacka, A. Tokarski, M. Tokarski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 10. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 11. European Commission, Annual Report on European SMEs 2013/2014, Database for the Annual report, http://ec.europa.eu/ growth/smes /business-friendly-environment/ performance- review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip (22.12.2014).
 12. http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1011.htm (22.12.2014).
 13. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotowgospodarczych- w-2012-r-,10,7.html (22.12.2014), dane za lata 2006-2012.
 14. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotowgospodarczych- w-2012-r-,10,7.html (22.12.2014), dane za lata 2006-2012.
 15. Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/statystyka/pien (22.12.2014).
 16. Office for National Statistics of the United Kingdom, http://www.ons.gov.uk/ons/guidemethod/ method-quality/specific/economy/national-accounts/gva/relationship-gva-andgdp/ gross-value-added-and-gross-domestic-product.html (22.12.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu