BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT
Fraud Tax Problem on the Example of VAT Tax
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 633-641, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Podatki, Oszustwa podatkowe
Taxes, Tax fraud
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problem oszustw podatkowych w podatku VAT (podatku od towarów i usług). Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia oszustwa podatkowego. Następnie wskazano na definicje unikania i uchylanie się od opodatkowania. Kolejno zaprezentowano wielkość strat budżetu państwa z tytułu braku odprowadzonego podatku VAT w Polsce i pozostałych krajach UE. W ostatniej części artykułu wskazano na konsekwencje oszustw podatkowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the fraud tax problem of VAT tax. The article was started by defining the concept of fraud tax problem. Then pointed out the definitions of tax avoidance and evasion. In turn presented the amount of losses of the state budget for non-discharged VAT in Poland and other EU countries. In the last part of the article pointed out the consequences of fraud tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, R. Marphy, Norfolk UK 2012.
 2. Andrejew L., Kubicki L., Waszczyński J., System Prawa Karnego. O przestępstwach w szczególności, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989.
 3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 4. Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B., System podatkowy Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Szczecin 2008.
 5. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse Publiczne, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Klonowska A., Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem, Zeszyty Naukowe nr 778 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 7. Krajewska A., Podatki - Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2002.
 8. Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 9. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 10. Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać?, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2014.
 11. Mechanizmy karuzelowe. Schemat działania oszustów. Skutki dla skarbu państwa. Indolencja Państwa Polskiego. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2014.
 12. Nowak K., Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2014, nr 10 (6).
 13. Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27, European Commission, Warsaw 2014.
 14. Ustawa z 10 września 1999 Kodeks Karny Skarbowy, DzU 1999, nr 83, poz. 930.
 15. Zwalczanie oszustw podatkowych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014.
 16. Żabska M., Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 17. http://ec.europa.eu/ commission_ barroso/ kovacs/ speeches/ VAT Fraud 2007 03 29.pdf (11.11.2014).
 18. www.irs.gov/uac/The-Tax-Gap (15.11.2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu