BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajchel Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Projekt "opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" elementem specjalnej strefy demograficznej
"Vocational Education Closer to the Labour Market" Project as an Element of the Special Demographic Zone
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 223, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo zawodowe, Proces wyludniania, Kształcenie zawodowe, Szkolnictwo średnie, Edukacja młodzieży
Vocational education, Depopulation process, Vocational training, Secondary education, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie, Opolszczyzna
Opolskie Voivodship, Opolszczyzna region
Abstrakt
Specjalna Strefa Demograficzna powstała by zapobiegać i przeciwdziałać procesom depopulacji w regionie opolskim. Projekt "Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy", realizowany przez szkoły zawodowe Opolszczyzny, wpisuje się w założenia SSD. W województwie zostanie stworzona racjonalna sieć szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Doposażenie pracowni, praktyki w kraju i za granicą, kursy, wyjazdy studyjne mają zachęcić młodzież do pozostania w regionie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób realizacja projektu może wpłynąć na decyzje młodzieży związane z miejscem zatrudnienia i założenia rodziny.(abstrakt oryginalny)

The Special Demographic Zone was created to prevent and counteract depopulation processes in Opole region. The project entitled "Vocational Education Closer to the Labour Market" implemented by vocational school of Opole region inscribes in the assumptions of the Special Demographic Zone. A rational network of schools conducting vocational education will be formed in the province. Additional equipment for workshops, vocational trainings in Poland and abroad, courses, study tours are supposed to encourage young people to stay in the region. The aim of the article is to answer the question how the project implementation may influence the decisions of teenagers related to the place of employment and starting a family.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Program SSD, http://ssd.opolskie.pl.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1490 z późn. zm.
  3. Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2013, www.stat.gov.pl.
  4. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu